Wonen in Westland in 2013 gemiddeld 1,56 % hoger

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2012 11:42 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 20.12.2012 - De gemeentelijke woonlasten in Westland, die bestaan uit de onroerende-zaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, stijgen in 2013 gemiddeld genomen met 1,56%. Dat is minder dan het inflatiepercentage (1,75%).

In de berekening is rekening gehouden met een gemiddelde WOZ-waarde in 2013 van € 257.000. Het ozb-tarief voor woningen stijgt meer dan het inflatiepercentage. Ook de tarieven voor rioolheffing woningen worden enigszins verhoogd. De genoemde tariefsverhogingen worden net als in 2012 grotendeels gecompenseerd door een daling van de afvalstoffenheffing.

Bij de vaststelling van de ozb-tarieven is rekening gehouden met de effecten van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2011 (belastingjaar 2012) en 1 januari 2012 (belastingjaar 2013). Voor zowel woningen als niet-woningen is er evenals vorig jaar sprake van een gemiddelde waardedaling. De gemeente Westland hanteert als uitgangspunt dat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen voor- of nadeel mag opleveren voor de gemeente. De waardedaling in de genoemde periode wordt daarom gecompenseerd met een verhoging van de ozb-tarieven. In jaren waarbij nog sprake was van waardestijging, werden de ozb-tarieven verlaagd.

Verzending aanslagen

De aanslagen gemeentelijke belastingen worden eind februari verzonden. Op het aanslagbiljet dat ieder huishouden ontvangt, staan de ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing en  eventueel hondenbelasting vermeld. Daarnaast staat ook de nieuwe WOZ-waarde op het aanslagbiljet.