Woonlasten Westland blijven gelijk in 2018

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/12/2017 14:51 - Gewijzigd op 13/12/2017 14:56

Westland 13.12.2017 - De woonlasten in Westland, die bestaan uit de onroerende-zaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing, blijven in 2018 ongewijzigd

ten opzichte van 2017. Dit geldt ook voor de tarieven voor rioolheffing gebruik en afvalstoffenheffing. De ozb-tarieven worden verlaagd. Dat heeft de Westlandse gemeenteraad op 12 december jl. besloten.

Provincie wil alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energieneutraal

“We streven ernaar de woonlasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden”, legt wethouder Peter Ouwendijk (financiën) uit. “Dankzij gedegen financieel beleid is de financiële positie van de gemeente over de gehele linie verbeterd. Daardoor is er voor het derde jaar op rij geen sprake van verhoging van de woonlasten en kunnen we blijven investeren in economie, sociale kracht, leefbaarheid en dienstverlening.”

Verzending aanslagen
De aanslagen gemeentelijke belastingen worden in februari 2018 verzonden. Op het aanslagbiljet dat ieder huishouden ontvangt, staan de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vermeld. Daarnaast staat de nieuwe WOZ-waarde op het aanslagbiljet. Alle informatie is te vinden op het aanslagbiljet of op www.140174.nl. Iedereen die een WOZ-beschikking ontvangt, kan zijn taxatieverslag inzien. Dit kan via de website van de gemeente (digitale balie) en ook via MijnOverheid.

MijnOverheid
Via MijnOverheid.nl is het mogelijk om de belastingaanslag digitaal te ontvangen en de WOZ-waarde en taxatieverslag in te zien. Met behulp van DigiD kunnen het MijnOverheid account en de gemeente Westland als organisatie worden geactiveerd.

Vanaf dat moment wordt de belastingaanslag digitaal verstuurd via de Berichtenbox van MijnOverheid.