WV/LEO2.0 wil uitbreiding van het Prinsenbos

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/03/2013 10:56 - Gewijzigd op 11/03/2013 11:40

Naaldwijk 11.03.2013 - Recent is gebleken dat de grond naast het Prinsenbos vrijkomt. Het perceel is nu nog in gebruik bij de NAM. Het zou goed zijn als de Gemeente Westland het betreffende perceel grond bij het Prinsenbos betrekt,...  

waardoor het Prinsenbos een stuk groter wordt en meer natuur ontstaat. Op mooie dagen blijkt hoe populair het Prinsenbos is maar ook dat het in feite te klein is om goed te kunnen fungeren als natuurgebied. Alle basisschoolleerlingen uit Westland maken inmiddels ook gebruik van het gebied in het kader van de natuureducatie.

Ook in het kader van het worden van de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland, zou het goed zijn om nu het toekomstige gebruik van vorenstaand stukje grond veilig te stellen door uitbreiding van het Prinsenbos. Dit leidt tot de navolgende vragen:

-       Is het College bereid om het NAM-terrein in de toekomst onderdeel uit te laten maken van het Prinsenbos en is uw College bereid om daarvoor ook de nodige financiële ruimte te creëren?

-       Is het College het met onze fractie eens dat uitbreiding van het Prinsenbos voor de duurzame Gemeente Westland een goede zaak is en kan op korte termijn uw College concrete stappen nemen zodat op korte termijn een groter Prinsenbos ontstaat?

Namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens

Fractievoorzitter

Leo Boekestijn

Fractielid