WV:onterechte kritiek van CDA Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/01/2013 15:54 - Gewijzigd op 16/01/2013 16:00

Westland 16.01.2013 - Bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari jl. hekelde het CDA WV; WV zou zonder een oplossing te hebben weggelopen zijn van een “vervelend maar noodzakelijk” probleem, zijnde de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Vorenstaande mededeling is feitelijk al niet juist. WV zag de coalitie niet meer zitten omdat CDA en ook de andere coalitiepartner GBW zich niet aan de coalitieafspraken hielden. Plotsklaps wilden beide partijen niet meer kijken naar de kosten van de bestaande gebouwen en die vergelijken met de nieuwbouw. Zij kozen zonder meer voor nieuwbouw.

WV had en heeft nog steeds een goedkopere en voor de vier kernen betere oplossing: handhaving van vier gemeentehuizen in de vier kernen. WV heeft dit meermalen financieel onderbouwd en aangetoond dat dit in alle gevallen de goedkoopste en beste oplossing is, zeker gezien de crisistijd. Dus: van weglopen zonder oplossing aan te dragen was zeker geen sprake. Die oplossing was gegeven en het probleem van het gemeentehuis zou voor zeker 25 jaar zijn opgelost.

Het is steeds het College van B&W geweest die initiatieven nam wat er verder zou gaan gebeuren met het gemeentehuis. Het eerste voorstel om een knots van een gemeentehuis neer te zetten op de ISW-locatie werd enkel door het CDA uiteindelijk gesteund, GBW wenste nieuwbouw op de Rabolocatie en WV wenste handhaving van de bestaande gebouwen. Je zou dan denken, het College komt met een ander voorstel nu de coalitie verdeeld is of komt met geen voorstel. Echter het College dacht de fracties van de coalitie gemakkelijk te kunnen overrulen en bracht in september 2012 toch het ISW-voorstel in de Raad. De gevolgen waren natuurlijk funest.

Het voorstel haalde het niet. Vervolgens doet het College een nieuwe poging in oktober met twee alternatieven, één gemeentehuis op het ISW ofwel één gemeentehuis op de Raboloactie. De Raad mocht kiezen. Ook de gevolgen daarvan waren funest. Er kwam geen besluit en zowel het College als de Raad stond voor joker. In december 2012 volgt CDA weer het College: twee halve gemeentehuizen op twee locaties.

 

CDA had vòòr september overigens een andere voorkeursvariant. Vanaf mei 2012 heeft de CDA-fractie, net als WV, handhaving van drie gemeentehuizen bepleit, te weten de gemeentehuizen Wateringen, Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Toen de CDA-wethouders in het College de druk op de fractie gingen vergroten en zelfs met de portefeuilles zwaaiden, kwam die fractie al snel terug op deze voorkeursvariant en de fractie sloot zich aan bij de visie van het College om nieuw te bouwen op de ISW-locatie.

Dit gebeurde in september 2012. In december 2012 koos de CDA-fractie vervolgens wederom onder druk van haar wethouders “om politieke redenen” en zonder verdere onderbouwing of argumenten, voor twee halve gemeentehuizen. Het CDA wist dat dit de duurste optie was. Dat de Westlandse burgers straks hier financieel de dupe van zijn en grote financiële risico’s gelopen gaan worden, neemt het CDA blijkbaar op de koop toe. In ieder geval heeft CDA vanaf mei een aantal keren haar stellige standpunt verlaten.

 

Als je veel draait gaat het duizelen en dan ga je vaak rare dingen zien en vreemde opmerkingen maken. Zo ook tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Blijkbaar wil CDA zich afzetten tegen WV bij haar achterban om nog enigszins geloofwaardig over te komen. CDA had natuurlijk wijzer moeten zijn en gewoon bij het standpunt moeten blijven zoals zij dat aanvankelijk in mei innam, te weten voortzetting gebruik bestaande gemeentehuizen en welk standpunt zij toen goed onderbouwd had. Door onder druk van het College en haar wethouders overstag te gaan, heeft CDA Westland weinig flair getoond. Dat zij dat nu verhult door uit te halen naar WV is dan ook een zwaktebod.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig