WV wil alsnog festival Dijkrock

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/02/2013 16:59 - Gewijzigd op 28/02/2013 17:05

Westland 01.03.2013 - Al eerder heeft de fractie van Westland Verstandig vragen gesteld over de evenementenkalender zoals deze door de Gemeente wordt bijgehouden.

Uitgaande van de huidige agenda betekent het blijkbaar dat er geen nieuwe initiatieven meer ontplooid kunnen worden. Recentelijk –zie AD van 27 februari 2013- is het festival Dijkrock niet toegestaan omdat er geen plaats is op de evenementenkalender. De fractie van Westland Verstandig acht dit een ongewenste ontwikkeling en er moet toch ruimte gecreëerd worden voor nieuwe activiteiten.

Het mag toch niet zo zijn dat eerst een ander groot evenement moet afvallen voordat iets nieuws kan worden opgezet. Dit geeft een onnodige rem op culturele activiteiten in Westland. Dit geldt temeer nu op de voorlopige evenementenkalender wel al is ingepland voor 2013 Tour du Jour, terwijl volgens hetzelfde AD van 27 februari 2013 Tour du Jour in het geheel niet naar Westland gaat komen.

Waarom is dan wel zonder meer ruimte op de agenda voor Tour du Jour, terwijl nog lang niet zeker is dat het evenement ook doorgang zal vinden?

Dit leidt tot de navolgende vragen voor het College:

-          Welke oplossing is er voor een festival als Dijkrock?

-          Zijn er alternatieve data aangedragen in de zomer- of najaarsweekenden?

-          Hoe denkt de burgemeester het probleem op te lossen dat geen grote evenementen meer toegelaten worden omdat de kalender blijkbaar vol zit?

-          Zijn er nou echt geen andere oplossingen mogelijk dan het zonder meer weigeren van de vergunning en dat alleen op grond van veiligheidsaspecten?

-          Waarom is Tour du Jour wel al op de kalender opgenomen, terwijl nog lang blijkbaar het doorgaan daarvan niet zeker was en ook ongetwijfeld nog geen evenementenvergunning is aangevraagd?

De fractie van Westland Verstandig.

P.J.L.J. Duijsens