Zilveren erepenning voor Jan Kleijberg

Gemeente Westland, foto Thierry Schut

Naaldwijk 05.03.2016 - Burgemeester J. van der Tak heeft op vrijdag 4 maart 2016 de erepenning in zilver van de gemeente Westland

uitgereikt aan de heer J.G. (Jan) Kleijberg uit Wateringen. Hij ontving de zilveren erepenning ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van Fonds Westland. (foto Thierry Schut)

De heer J.G. Kleijberg is vanaf 1970 onafgebroken bestuurlijk actief op politiek, maatschappelijk en sportief gebied, namelijk:

1970-1985  gemeenteraadslid Wateringen

1970-1995  voorzitter Stichting Jongerensociëteit Oikos, Wateringen

1972-1997  voorzitter Wielercomité Wateringen

1985-1990  voorzitter Sportfederatie Quintus

1990-2004  wethouder gemeente Wateringen

1996-2002  lid van de Commissie bedrijventerrein Zwethove

1998-2002  president commissaris van Energiebedrijf Westland

2006-2010  voorzitter Stichting Exploitatie Accommodatie Velo

2011-heden voorzitter Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) WOS

2012-heden bestuurdersbank Westland (advies, coaching vrijwilligers Vitis)

Daarnaast was hij ceremoniemeester bij Velo, voorzitter Vrienden van de Ark in Wateringen en voorzitter Probusclub Westland. Tot 2015 was de heer J.G. Kleijberg actief in de Raad van Commissarissen van Wonen Wateringen.

De erepenning in zilver wordt toegekend aan personen die zich gedurende ten minste 12,5 jaar, bijzondere omstandigheden daargelaten, uitzonderlijk verdienstelijk en veelzijdig hebben ingezet voor de gehele streek (het Westland), meerdere organisaties/verenigingen op maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch gebied.