Zorgcontracten met buurgemeenten gezamenlijk afgesloten

Gemeente Westland, Midden Delfland

Westlanden 29.10.2014 - Om de zorg en ondersteuning na 1 januari 2015 voor inwoners van 18 jaar en ouder goed te regelen, hebben...

de gemeenten Delft, Westland, Rijswijk en Midden-Delfland afspraken gemaakt met de aanbieders van zorg in deze regio. Op 30 oktober ondertekenden zij de officiële contracten. Vernieuwen in het zorg- en ondersteuningsaanbod in de zorg en het besparen van kosten zijn belangrijke onderdelen van deze afspraken, omdat zorg niet alleen beter maar ook goedkoper moet.

Zorg en ondersteuning in 2015

Nu de contracten zijn getekend is de zorg en ondersteuning voor bestaande én nieuwe cliënten na 1 januari 2015 in Delft, Westland, Rijswijk en Midden-Delfland gegarandeerd. Het gaat dan om individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. Omdat er nieuwe wetten van kracht zijn kan de manier waarop deze zorg wordt ingevuld na 1 januari 2015 veranderen. De gemeente voert de veranderingen geleidelijk in. Voordat er iets aan de zorg verandert, hebben de gemeenten contact met elke cliënt over nieuwe afspraken. Dat gebeurt in 2015.

In de ondersteuning aan volwassenen met een zintuiglijke beperking verandert niets. Deze zorg wordt landelijk geregeld.

Veel nieuwe taken

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er veel nieuwe taken bij op het gebied van werk, (jeugd)zorg en ondersteuning. Er komen bijvoorbeeld taken bij uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze nieuwe taken maken dat de gemeente afspraken moet maken met de aanbieders van zorg en bij hen zorg in moet gaan kopen voor inwoners. De rijksoverheid geeft gemeenten minder budget mee om deze nieuwe taken uit te voeren.