Zwembad De Hoge Bomen blijft twee jaar langer open

Gemeente Westland

Naaldwijk 04.11.2015 - Het college wil de huur- en exploitatieovereenkomst met Optisport voor zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk met twee jaar verlengen.

De exploitatie van het zwembad blijft hierdoor met zekerheid tot 31 december 2017 in handen van Optisport. (foto archief)

Door de contractverlenging van 2 jaar loopt de huur- en exploitatieovereenkomst voor De Hoge Bomen gelijktijdig af met de overeenkomsten voor Maesemunde, Vreeloo en de Westlandhal. Bij een mogelijke nieuwe aanbesteding kan het perceel in zijn geheel worden aangeboden aan eventuele geïnteresseerden. 

Motie

Aanleiding voor de contractverlenging vormt een motie van 14 april jl.. De gemeenteraad nam toen unaniem de motie aan om het zwembad in de huidige vorm open te houden. Hiermee is een streep gehaald door het eerdere besluit van de gemeenteraad bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2012-2015, toen was de raad nog voornemens het bad per 1 januari 2016 te sluiten.