Zwembad De Hoge Bomen gaat op de schop

College Westland

Naaldwijk 16.06.2019 - 'Zwembad De Hoge Bomen is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen en wensen.

De raad heeft in april 2015 unaniem een motie aangenomen tot handhaving van het zwembad. De Hoge Bomen wordt nu met middelen uit de bestemmingsreserve in stand gehouden. In 2019 moet een nieuwe aanbestedingsprocedure worden opgestart voor de exploitatie van de binnensportvoorzieningen vanaf 2021,' zo valt te lezen in de Voorjaarsnota.

'Er is al een marktconsultatie gehouden voor geïnteresseerde marktpartijen die een eventueel nieuw zwembad in Naaldwijk willen bouwen en exploiteren. Verder zijn drie scenario’s met een functioneel programma van eisen, investeringsopzetten en exploitatieprognoses uitgewerkt. Vooralsnog neemt het college in de Voorjaarsnota het bedrag op dat behoort bij scenario 1.

Dit scenario bevat een binnenzwemvoorziening met een wedstrijdbad en peuter/kleuterbassin en een buitenzwemvoorziening met een bad voor banenzwemmers. De investering bedraagt € 13,5 miljoen. In hoeverre eventueel vrijkomende gronden na bestemmingswijziging nog dekking kunnen genereren wordt meegenomen in de uitwerking.

De Waterman
Momenteel werkt burgerinitiatief Waterman Natuurlijk in samenspraak met de gemeente aan een plan voor behoud van het zwembad. De bestemmingsreserve Waterman is bijna leeg. Om het zwembad open te houden in 2020 en de jaren daarna is jaarlijks een bedrag nodig van € 50.000. Zonder dit bedrag moet het zwembad dicht. Daarom nemen wij voor 2020 nog incidenteel € 50.000 op.

Op basis van de plannen van het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! komt het college met een voorstel voor de toekomst.' 

In 2018 kreeg de stichting van de gemeente een bedrag van 75 mille. Het behouden van de vijf zwembaden - die gemeente Westland telt - is vooralsnog ook een gewenste lijn van dit college.