Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open

Rijksoverheid

Den Haag 21.04.2020 - Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd


weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Dat heeft het kabinet besloten op basis van adviezen van deskundigen, zoals medisch specialisten en virologen. Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling van het virus ontstaat er ruimte binnen de huidige maatregelen om het onderwijs stapsgewijs op te starten.

Leerlingen terug naar school
Het stapsgewijs openen van de scholen helpt om weer onderwijs te geven in de klas. Zodat alle kinderen weer volwaardig onderwijs krijgen. Ook helpt het om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.


Foto archief

Gezondheidsrisico’s beperkt
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht.

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord. Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij klachten hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus.

Voorbereidingen voortgezet onderwijs
In navolging van het primair onderwijs kunnen scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen. Vanaf dinsdag 2 juni kunnen leerlingen ook daar weer (deels) naar school. Voorwaarde daarvoor is een positief advies van de deskundigen binnen het Outbreak Management Team op basis van actuele ontwikkelingen.

Ook moet de fysieke 1,5 meter afstand geborgd kunnen worden. Tot die tijd krijgen middelbare scholieren hun onderwijs op afstand. Daarbij blijven scholen nu al open voor de afronding van schoolexamens en voor noodopvang voor onder andere kwetsbare leerlingen. Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs krijgen voorlopig nog onderwijs op afstand.

Voorbereidingstijd voor scholen
Het kabinet kiest er bewust voor om basisscholen en de kinderopvang op 11 mei te openen, zodat de scholen en de kinderopvangsector voldoende voorbereidingstijd hebben. Scholen krijgen van de PO-raad en de vakbonden informatie over de protocollen die op basis van de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld. Momenteel ontwikkelen branchepartijen samen met het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang.

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.


Reacties (11 reacties geplaatst)

Die van mij blijven lekker thuis. ToT de zogenaamde experts die in januari vertelde dat het niet in Nederland zou komen zelf weten waar ze het over hebben. En geloof me ook ik word gek thuis met al die kids en hun huiswerk. Maar ik jank liever nu van de stress als dat ik dadelijk moet janken omdat mijn kind op de ic ligt of erger. Ouders denk even na.
Lees het ad rutte is zelf angstig met het misschien te vroeg van openen de scholen dus doe je voordeel ermee
Ja die willen ze wel kwijt hop naar school lekker rustig
En die kindertjes besmetten verder niemand.. alle ouders blij dat de koters de deur uit zijn: de kinderen willen zo graag!! Whahahahahaha
Die denken juist dat ze vakantie hebben. En wat is het verschil met rhuis of school?? Overal hanfgen ze tegenwoordig achter een scherm.. Enne.. positief puntje.. die kantoorkukels die voirlopig nog rhuis werken.. wat een rust op de wegen heerlijk
En maar positief reageren tot het op de scholen straks fout gaat dan moet je eens opletten hoe hard ze gillen
Open die handel. Get to work and quick! Dit heeft nu al teveel gekost. #MediaHype
@Erik: Niets doen zou juist waardeloos zijn. Met niets doen terwijl het veilig genoeg is om weer deels te starten, zou je deze kostbare tijd onbenut laten. Leerlingen hebben al zoveel baat bij elk uurtje extra onderwijs.

Maar alles doen is ook waardeloos als daardoor te veel ouders tegelijk bij elkaar komen en we twee weken later weer volle ic’s hebben. Dan zijn we weer terug bij af en moeten alle maatregelen nog langer duren.
Niks waardeloos plan. De kinderen zullen er blij mee zijn (die van mij in elk geval wel) Het is weer een begin, rustig aan.
Leerlingen krijgen de helft van hun lestijd op school. Waardeloos plan. Alles of niets.
Goede en juiste beslissing na de uitleg gehoord te hebben.
Hoe erg ook voor de economie, toch goed dat er tot 18mei verder niks veranderd oa door Corona IC druk verder te verlagen en de ‘gewone’ IC weer op gang te brengen...

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.