Bedrijfsdeuren open voor ouders bij On Stage

Agnes van den Berg

Westland 07.02.2014 - Als verlengstuk van Westland On Stage, is Experience On Stage in het leven geroepen.

Hierbij krijgen ook ouders de kans om de praktijk te zien, op of rond 15 februari. Grijp die kans!

 

Reële beroepsbeelden

Bij Westland On Stage krijgen VMBOleerlingen de kans om reële beroepsbeelden te vergaren, op het Beroepenfeest én op de Doe Dag. Bij Experience On Stage krijgen ook hun ouders deze kans! Natuurlijk mét hun kind. Zit uw kind in het tweede, derde of vierde leerjaar van VMBO van ISW of Lentiz? Kijk dan op http://www.westlandonstage.nl/ voor de bedrijven die meedoen met Experience On Stage. Daar vindt u ook wanneer de bedrijfsdeuren open staan en het mailadres waar u uw bezoek kunt aankondigen.

Stimuleren keuzeproces

Grijp deze kans, om met uw zoon of dochter verder te oriënteren op de toekomst. Als u de ogen ziet glinsteren, dan is duidelijk welke keuze in dit lastige keuzeproces moet worden gestimuleerd. En wat is er leuker dan zelf eens achter de gevels te kijken?