Bestuursleden dragen het stokje over

Pauline van den Enden

Naaldwijk 16.05.2014 - Na meer dan 20 jaar actief te zijn geweest voor de kinderopvang in het Westland treden Alies Groenewegen-Bakker,...bestuurslid en Geert de Boer, voorzitter van stichting Kwest af. 20 jaar geleden stond kinderopvang in het Westland nog in de kinderschoenen. Beide bestuursleden hebben stichting Kwest zien uitgroeien van een peuterspeelzaal waar hun eigen kinderen zaten naar een professioneel bedrijf met 11 locaties en 140 werknemers. Hun bijdrage in de ontwikkeling van stichting Kwest is van grote invloed geweest. 
 
 
Beide bestuursleden zijn donderdag 15 mei in het zonnetje gezet voor hun grote vrijwillige inzet al deze jaren. Ter gelegenheid van het afscheid mochten Geert en Alies samen een perenboom planten in de tuin van kindercentrum DoReMi in Naaldwijk. Huidige bestuurslid Eddy Staas zal de voorzittershamer overnemen en Carla Nijman-van Mierlo komt het bestuur versterken.