Bewegend leren activeert de hersenen!

Rene Kops

's-Gravenzande 01.04.2019 - Dat bewegen en leren goed samen gaan is inmiddels uit diverse wetenschappelijke onderzoeken gebleken.

Bewegen tijdens leren activeert de hersenen, waardoor men beter kan leren. Daarnaast is bewegend leren natuurlijk gewoon leuk.

Op basisschool de Driekleur wordt al langer vanuit deze gedachten onderwijs verzorgd. Door regelmatig te bewegen tijdens de lessen  wordt het leren voor de kinderen extra leuk, gezond en plezierig. Spring de rekentafels maar eens of spel een woord tijdens het touwtje springen!

Maandag 1 april werd de week van het bewegend leren op beide locaties van de Driekleur sportief geopend. Zowel op de Daltonlocatie als op de locatie Wilhelmina werd deze dag ook nog belangrijke citotoets ‘bewegend leren’ afgenomen. Diverse oefeningen werden getoetst.

Dat deze oefeningen een knipoog waren naar de datum waarop deze week werd geopend werd na de oefeningen (met officiële citotoetslijsten) pas na de toets verklapt aan de kinderen. Zo gingen plezier en leren weer goed samen.