Buurtcoaches aan de slag in Maasland

Gemeente Midden Delfland

Maassland 23.05.2018 - In Maasland zijn sinds kort twee buurtcoaches gestart. Zij stellen zich aan u voor.

Wie zijn jullie?
“Ik ben Morad Aissati. Ik werk als buurtcoach in de gemeente Maassluis. Ik ga ook het werk in Maasland. Mijn belangrijkste taak is om inwoners, jong én oud, te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

Dat betekent voor mij echt buurt- en wijkgericht werken. Zichtbaar aanwezig zijn in het dorp. Dat betekent ook makkelijk aanspreekbaar zijn. Samen met inwoners een activiteit organiseren in plaats van hen alleen uit te nodigen voor een activiteit. Daarnaast vind ik kennisoverdracht heel belangrijk. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een groep en/of individu.”

Waar komt je affiniteit met jeugd vandaan?
“Mijn interesse in de jeugd zie je terug in mijn gehele loopbaan. Ik heb tien jaar ervaring als mentor/docent in het onderwijs. Zo werkte ik met jongeren met gedragsproblemen en gaf ik les op een afdeling Specifieke zorg op een vmbo. Jongeren met ‘bagage’ kunnen bij mij terecht. Ook ben ik actief in de sportwereld. Als National Trainer ben ik verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe instructeurs in Nederland en België. En bewaak ik de kwaliteit van die opleiding. Deze ervaringen gebruik ik in mijn werkzaamheden als coach.”

Wat doet een buurtcoach?
“Een buurtcoach houdt zijn oren en ogen goed open in de buurt. Zo signaleert hij snel mogelijke knelpunten. Ook probeer ik knelpunten juist voor te blijven door snel contact te leggen met de mensen. Als buurtcoach wil je de leefbaarheid om straten en pleinen vergroten. Je ondersteunt verenigingen bij hun activiteiten. En je organiseert samen met de jongeren activiteiten die aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Bij mijn werk betrek ik ook de vrijwilligers van de Buurtpreventie. Met verschillende organisaties en verenigingen werk ik samen om ervoor te zorgen dat jongeren lekker in hun vel zitten. Dat zij aansluiting houden bij hun leefomgeving. Ik doe dit werk vanuit de organisatie Welzijn E25.”

Wat doet Welzijn E25 precies?
“Welzijn E25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Welzijn E25 heeft als doel kansen creëren en mensen ondersteunen bij hun functie in de samenleving. Welzijn E25 wil de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van mensen versterken. Welzijn E25 wil de betrokkenheid bij elkaar en de omgeving vergroten.

Welzijn E25 richt zich niet alleen op de jeugd. Wij werken samen met de hele samenleving. Alle organisaties en inwoners zijn onze partners. Dat de jeugd een prominente plek inneemt is duidelijk. Maar we willen voor iedereen die dat nodig heeft een steun in de rug zijn.”


Morad Aissati (l) en Marc Dijkhuizen (r)

Marc, en wie ben jij?
“Mijn naam is Marc Dijkhuizen. Ik werk op dit moment als buurtsportcoach in Schipluiden en in de gemeente Maassluis. Na de meivakantie ben ik ook gestart als buurtsportcoach in Maasland.”

Wat houdt een buurtsportcoach in?
“Als buurtsportcoach zorg je voor leefbaarheid en een prettige sfeer op straat, in de wijk en op het plein, net als Morad. Maar voor mij ligt de nadruk echt op sport en spel. Dit doen we door activiteiten te organiseren voor én door inwoners. De activiteiten zijn bedoeld voor de jeugd en jongeren van 8 t/m 21 jaar. We werken samen met verenigingen, scholen, winkeliers en politie.”

Wat is het doel van de buurtsportcoach?
“Samen sporten vergroot de leefbaarheid op straten en pleinen. We organiseren leuke en zinvolle buitensport- & spelactiviteiten voor de jeugd en jongeren. De activiteiten laten we aansluiten op hun wensen en behoeften. Vooral meisjes willen we graag weer naar buiten krijgen. We organiseren de activiteiten na school of tijdens de middagpauze. Daarbij coachen we de kinderen om op een leuke manier met elkaar om te gaan.

We willen de samenhang in de buurt vergroten. Alle mensen uit de buurt kunnen meehelpen. Hierdoor blijft de sfeer in de buurt prettig en voelt iedereen zich er thuis. We werken ook nauw samen met bestaande verenigingen. We maken echt contact met de jeugd en de jongeren. Tijdens de activiteiten spreken we met hen ook over allerlei onderwerpen. Op die manier proberen we eventuele knelpunten al in een vroeg stadium te signaleren.”

Welke activiteiten organiseer je?
“We organiseren buitensport- en spelactiviteiten na schooltijd of tijdens de middagpauze. Ook tijdens de vakanties vind je ons in de buurt. We kunnen ook activiteiten organiseren voor een specifieke buurt.” Waar en wanneer is de buurtsportcoach actief in Maasland?

“Op maandag en dinsdag ben ik tijdens de middagpauze te vinden op het schoolplein of op het aangrenzende pleintje met de voetbalkooi. Na schooltijd kunnen de kinderen bij mij terecht voor leuke activiteiten rondom de voetbalkooi naast de basisscholen.” Heeft u na het lezen van deze introductie nog vragen voor Morad en/of Marc? Spreek hen gewoon aan als ze bij u in de buurt zijn. Morad en Marc zouden het leuk vinden als er al snel veel mensen deelnemen aan de activiteiten.