Coachie in de startblokken

Vitis Welzijn

Westland 05.03.2016 - In Westland zetten Coachies, jongeren vanaf 17 jaar, zich in voor andere jongeren die dit nodig hebben.

Na een jaar van brainstormen en voorbereiding, staan zij klaar om zich in te gaan zetten.

Coachie

”Als sociaal makelaar worden wij regelmatig geconfronteerd met jongeren met gedragsproblemen. Zoekende naar een oplossing ontstond, in samenwerking met het sociaal kernteam, de wens om die jongeren kortdurend te laten begeleiden door andere jongeren, eigenlijk als een soort mentor. Het gaat vooral om veel korte contacten, app-contacten en dat jongeren terug kunnen vallen op iemand wanneer ze dit nodig hebben.“ Aan het woord Karin Scholtes, sociaal makelaar bij Vitis Welzijn. “De tijdsinzet van de Coachies is beperkt, ook zij gaan nog naar scholen, werken of zijn met andere zaken bezig. Toch willen zij hun ervaring inzetten voor andere jongeren, zodat die jongeren iemand hebben om op terug te vallen of even een app naar te sturen.


Coachies Noah, Vera en Jessie

De Coachies ondernemen niet echt activiteiten en gaan ook niet op stap. Wel kunnen zij de jongeren de juiste weg wijzen. Er is namelijk veel aanbod, maar jongeren weten dit niet altijd te vinden. De Coachies helpen de jongeren bijvoorbeeld ook op weg naar de Beweegcoach. Zij kan een rol spelen om met jongeren iets op te zetten en ze op weg te helpen naar een sportvereniging. Als de vraag binnenkomt, wordt de jongere uitgenodigd door een Coachie en een sociaal makelaar. Met elkaar wordt gekeken naar de hulpvraag en bij welke Coachie hij of zij kan passen. Hierna gaat de Coachie met de jongere in gesprek en samen maken ze afspraken en zetten deze op papier.”

Voor wie

De Coachies kunnen ingezet worden voor jongeren die zo heftig kunnen reageren tijdens de interactie met volwassen, dat de ouders ze niet meer kunnen bereiken. Vaak zorgt dit negatieve gedrag ervoor dat ze meer verpesten dan dat ze zouden willen. ”Jongeren kunnen zich zelf, zonder overleg en medeweten van de ouders, melden en in gesprek gaan met een Coachie. Uiteraard kan en mag dit wel in overleg met de ouders, maar de Coachies zijn er echt alleen voor de jongeren. Alle Coachies hebben een VOG en als sociaal makelaar blijven wij eindverantwoordelijk.

Aanmelden kan via de site www.coachiewestland.nl,” sluit Karin af.