Curatorium voorziet Haagse aansturing in plannen Lucas Onderwijs

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/07/2016 10:18

Westland 05.07.2016 - Op 9 juni is door de raad van toezicht van Lucas Onderwijs akkoord gegeven op het reorganisatieplan Samen Sterker 2.0. Het curatorium

van ISW betreurt de keuze en het proces van besluitvorming. Naar aanleiding van deze besluitvorming is het curatorium wederom in gesprek gegaan met de medezeggenschapsraad van ISW.

De in het plan Samen Sterker 2.0 beschreven mogelijkheden voor vergaande centralisatie worden door het adviesorgaan van ISW absoluut niet omarmd. Regionale verbondenheid, financiën en identiteit lijken geborgd, maar kunnen vanuit Den Haag in de nieuwe situatie eenvoudig worden beïnvloed. Het curatorium betreurt de uitkomst van de ingezette reorganisatie en heeft het college van bestuur (cvb) hierover per brief geïnformeerd.

Lars Boellaard, voorzitter van het curatorium, hierover: ‘Als vertegenwoordigers van de Westlandse regio is het onze taak om het reorganisatieplan uit Den Haag kritisch te beoordelen en de zogenaamde achterdeuren te signaleren. Met het instemmen op het reorganisatieplan kan men vanuit het bureau in Den Haag vergaande invloed uitoefenen op ISW. Daarbij is het onbegrijpelijk dat het cvb tijdens dit traject de directe relatie met het curatorium heeft opgezegd. Zij hebben aangegeven bij deze reorganisatie ons als vertegenwoordigers van de Westlandse regio niet meer als directe gesprekspartner te zien.’

Naar aanleiding van de besluitvorming op 9 juni is het curatorium wederom met de medezeggenschapsraad (mr) van ISW in gesprek gegaan. Ton van Spronsen, woordvoerder van de mr, over dit gesprek: ‘Als we kijken naar het grotere belang van ISW, dan zijn we erg ontevreden over de reorganisatieplannen. Binnen de kaders waartussen de mr zich kan bewegen hebben we heel wat bereikt, maar overall zijn we erg ongelukkig met de uitkomst van de plannen.’