Extra geld voor onderwijs op afstand

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/12/2020 08:05

Den Haag 19.12.2020 - Goed nieuws voor scholieren in het onderwijs die vanwege corona via internet les moet volgen.

Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop

te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld.

Eerder trok het kabinet al 9,3 miljoen euro uit voor devices. Daarvan werden al ruim 15.000 leerlingen geholpen. Van een deel van dat geld worden momenteel ook nog extra apparaten aangeschaft.

Schoolbesturen kunnen vanaf dinsdag 22 december tot en met vrijdag 15 januari een aanvraag voor devices indienen bij SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen. Schoolbesturen die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, kunnen dit dan alsnog doen. Uitgangspunt blijft dat eerst scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.