Extra vergoeding voor schoolkosten MBO

Gemeente Westland

Westland 02.10.2015 - Ouders met een laag inkomen en kinderen van 16 en 17 jaar die een mbo-opleiding volgen, kunnen een extra vergoeding voor schoolkosten aanvragen.

Deze groep ontvangt sinds 1 augustus jl geen tegemoetkoming schoolkosten op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). De gemeente wil ouders hiermee tegemoetkomen.

Andere beleid gemeente Westland voor Wob-verzoeken

Wethouder Mohamed el Mokaddem (sociale zaken): “Kinderen hebben recht op gelijke kansen, ook als hun ouders het niet breed hebben. Juist voor die gezinnen zijn de hoge schoolkosten voor mbo’ers een probleem. Door ouders vanuit de gemeente een vergoeding te geven, willen we voorkomen dat kinderen afhaken omdat de kosten te hoog zijn. Elk kind in Westland moet een voor hem of haar passende opleiding kunnen volgen.”

Sinds de afschaffing worden ouders gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget. Deze compensatie is echter veel lager dan de oorspronkelijke tegemoetkoming. Dit raakt vooral ouders met een laag inkomen met kinderen die een MBO opleiding volgen. Voor hen zijn studieboeken en de meeste leermaterialen niet gratis, zoals in het voortgezet onderwijs.

Ouders of verzorgers van kinderen van 16 en 17 jaar met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de extra vergoeding. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 575,00. De tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor boeken, licenties, laptop, werkkleding,  werkschoenen en gereedschap.

Het aanmeldformulier vindt u op https://www.gemeentewestland.nl/schoolkosten-mbo