Gaat zeggenschap over ISW naar Den Haag?

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/10/2015 18:17

Westland 08.10.2015 - Dit jaar viert de Westlandse scholengroep ISW dat Westland sinds 1975 volledig voortgezet onderwijs kent:

van praktijkonderwijs tot en met vwo en gymnasium. De feeststemming wordt nu ietwat overschaduwd door de vraag of de Westlandse scholengroep nog wel Westlands blijft.

De medezeggenschapsraad en het Curatorium maken zich zorgen over de plannen met ISW. Op woensdag 7 oktober gingen zij in gesprek met de medewerkers, ouders en verzorgers. Er was veel animo van medewerkers en ouders voor de voorlichtingsbijeenkomsten. De opkomst tijdens beide bijeenkomsten was overweldigend.

Scholengroep ISW maakt deel uit van de Haagse stichting Lucas Onderwijs. Sinds januari 2015 is Lucas Onderwijs bezig met een reorganisatie. De uitkomst daarvan zou kunnen zijn dat op het hoofdkantoor in Den Haag de zeggenschap ligt over het reilen en zeilen van de scholengroep ISW in Westland. De medezeggenschapsraad (MR), ouderraden en oudercommissies wilden hierover medewerkers, ouders en verzorgers informeren. In de middag werden alle ISW-medewerkers bijgepraat op de locatie ISW Hoogeland. ’s Avonds werden op dezelfde locatie de ouders en verzorgers ontvangen. De bijeenkomsten waren vooral bedoeld om feiten en geruchten van elkaar te scheiden en iedereen in staat te stellen om op basis van de juiste informatie zelf tot een standpunt te komen.

Stormloop op informatiebijeenkomsten

Dat het onderwerp enorm leeft, blijkt wel uit het enorme aantal aanwezigen. Bij de verschillende groepen heerst het gevoel dat Den Haag en Westland zozeer elk een eigen cultuur hebben, dat de nieuwe constructie gaat wringen. Lars Boellaard, voorzitter van het Curatorium en gastspreker tijdens de bijeenkomsten, hierover: ‘In Westland leeft de wens om de eigenheid van ISW te behouden, dat blijkt ook uit de vele reacties tijdens de bijeenkomsten. ISW verdient ten minste een status aparte binnen Lucas Onderwijs. Het is van groot belang om de zeggenschap en het toezicht bij ISW blijvend in Westland te verankeren.’ Door de zeggenschap en de controle daarop in de eigen regio te borgen, worden besluiten over hoe en waaraan onderwijsgelden worden besteed ook in de regio genomen.

Standpunt over zeggenschap

Zowel medewerkers als ouders stelden de vraag of zij bijvoorbeeld met het tekenen van een verklaring hun stem kunnen laten horen. De MR en ouderraden gaan hiermee aan de slag en zullen ouders en medewerkers, door middel van een petitie, op korte termijn vragen naar hun standpunt in de zeggenschap over ISW. De MR meldde na de bijeenkomst dat ze zich breed gesteund voelt in haar zorg over de toekomstige zeggenschap van ISW. Er ligt op dit moment een zogenoemd ‘beslisdocument’ waarin de voorgenomen wijzigingen zijn beschreven. Op 23 november moet de MR hierop reageren. Ze wil dat doen mede op basis van wat alle direct betrokkenen aan zorgen, ideeën en suggesties hebben ingebracht.