Geert Millekamp nieuwe regiodirecteur ISW

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/06/2018 14:09

Westland 20.06.2018 - Na een zorgvuldig gevoerde procedure heeft de benoemingsadviescommissie de heer Geert Millekamp voorgedragen als regiodirecteur bij de

Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW).

Het College van Bestuur van Lucas Onderwijs ziet in de persoon van Geert Millekamp de aangewezen verbinder tussen onderwijs en alle bij het onderwijs betrokken partijen.

Alle betrokkenen zijn blij dat er een geschikte kandidaat is gevonden om met de scholen uitvoering te geven aan “ISW onderneemt, verankerd in het Westland én met een open blik op de wereld”.

Geert Millekamp start op 1 oktober in zijn nieuwe functie.

Geert Millekamp is momenteel werkzaam bij stichting BOOR in Rotterdam. Hij heeft ruime ervaring  in het onderwijs als leraar en schoolleider, als adviseur van het College van Bestuur en de laatste zes jaren als bovenschools rector van Scholengroep Nieuw Zuid. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan de werkgroep onderwijs in het gebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

De huidige ad interim regiodirecteur Rob de Haan blijft tot 1 oktober werkzaam bij ISW, zodat er een goede overdracht plaats kan vinden.