Helft minder jongeren naar Halt vanwege vuurwerkovertreding

CBS

Nederland 29.12.2022 - In 2021 werden 690 jongeren naar Halt verwezen vanwege een vuurwerkovertreding wat neerkomt op de helft vergeleken met het vorige jaar.


Sinds 2005, het jaar dat de meting begon, is dit aantal jongeren niet zo laag geweest. Ook het totale aantal jongeren dat naar Halt verwezen werd, nam af. Dit blijkt uit cijfers van Halt en het CBS.

In 2005 werden nog 5.080 jongeren naar Halt verwezen wegens een vuurwerkovertreding. Sindsdien nam dit in de meeste jaren af. Hoewel er in 2020 en 2021 bij de jaarwisseling een vuurwerkverbod van kracht was, was het aantal jongeren dat naar Halt werd verwezen vanwege een vuurwerkovertreding in 2020 ruim twee keer zo hoog als in 2021. In 2020 nam dit aantal jongeren, in vergelijking tot 2019, juist met 17% toe.

In 2021 werden de meeste jongeren (ruim 450) die een vuurwerkovertreding begingen naar Halt verwezen voor het hebben of afsteken van illegaal vuurwerk. Bijna 140 jongeren werden naar Halt verwezen vanwege het afsteken of hebben van vuurwerk buiten de hiervoor toegestane periode.

Bijna 25% minder Halt-jongeren Niet alleen het aantal jongeren dat voor een vuurwerkovertreding naar Halt werd verwezen daalde, maar ook het totale aantal Halt-jongeren. In 2021 werden ruim 10.000 jongeren naar Halt verwezen. Dit is bijna 25% minder dan in 2020, toen waren het er ruim 13.000. In 2019, voor de coronapandemie, ging het om ruim 15.000 jongeren. De afname van het aantal Halt-jongeren ligt in lijn met het afnemen van de jeugdcriminaliteit in Nederland. In het afgelopen decennium is het aantal van misdrijven verdachte jongeren (12 tot 18 jaar) afgenomen met 57%.

Sterkste daling vuurwerkovertredingen
Het aantal Halt-jongeren dat een vuurwerkovertreding beging daalde het sterkst. De meeste jongeren kwamen echter bij Halt terecht vanwege een vermogensmisdrijf. Dit gaat voornamelijk om diefstal. Ook deze groep werd kleiner: in 2021 was het aantal Halt-jongeren dat een vermogensmisdrijf beging met ruim 35 procent gedaald in vergelijking met 2020. Alleen het aantal Halt-jongeren dat de leerplichtwet overtrad daalde niet, al was er onder deze groep in 2020 juist een sterke daling ten opzichte van 2019.

Vooral jongens en 15-jarigen naar Halt
Van de 690 jongeren die in 2021 naar Halt werden verwezen voor een vuurwerkovertreding, ging het in vrijwel alle gevallen (680) om een overtreding door een jongen. 14- en 15-jarigen moesten het vaakst voor een vuurwerkovertreding naar Halt. Bij de totale groep Halt-jongeren was dit hetzelfde: ook dit waren voornamelijk jongens en 15-jarige

Reacties (4 reacties geplaatst)

Maar ouderen komen er des te meer.
Alles zat ook op slot de laatste jaren.
Zie je niets aan de hand een storm in een glas water
Volgende week lopen we die achterstand wel weer in.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.