Het beste idee van de Driekleur

Renu00e9 Kops, Locatieleider OBS De Driekleur

's-Gravenzande 30.10.2015 - Wat is nu het beste idee?Een elektrisch ingebouwde fietsenpomp’, een ‘fietstandem voor de hele klas’ of iets anders?

Kinderen van basisschool de Driekleur daltonlocatie lieten hun hersenen de afgelopen weken flink kraken.

Tijdens het project 'Raar maar Waar' zijn kinderen op school, maar ook thuis,  bezig geweest met 'Het beste idee van de Driekleur'.

Donderdag 29 oktober presenteerden Wessel Epema (groep 3) en Ronnie van Veen (groep 7) hun idee voor de gehele school. Deze presentatie verdiende alleen al een groot compliment, want presenteren aan zoveel kinderen is best spannend!

Wessel had het idee om, in het kader van gezond leven en eten, een wekelijkse fruitdag te organiseren op de Driekleur en Ronnie bedacht milieuvriendelijke auto op windenergie'. Met behulp van propellers werd deze auto voortgedreven. Twee fantastische ideeën!  Het idee van Ronnie is op school wat lastiger uitvoerbaar, maar het idee van Wessel zal door de meesters en juffen worden bekeken om misschien ook wel écht te gaan invoeren.  Een gezond tussendoortje is immers ook lekker en wanneer het door een leerling zelf wordt bedacht is dat natuurlijk helemaal ‘dalton fantastisch'.