Hoe ziet de toekomst van voortgezet onderwijs in Westland eruit?

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/10/2015 11:52

Westland 05.10.2015 - Op vrijdag 2 oktober nam wethouder Marga de Goeij van gemeente Westland het rapport ‘Onderzoek toekomst voortgezet onderwijs in Westland’ in ontvangst.

Het werd haar overhandigd door de bestuursleden Lars Boellaard, Sylvia Vollebregt en Stephan Persoon van de Stichting Scholen en Onderwijs in Westland (SSOW). Het rapport spitst zich vooral toe op de rol van de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW). Eén van de uitdagingen die onderzoeksadviesbureau Ecorys ziet, is dat ISW een scholengroep is en blijft ‘die zelf keuzes maakt en op generlei wijze door andere belangen van haar Westlandse missie wordt afgeleid’.

Vlnr Stephan Persoon, wethouder De Goeij, Lars Boellaard, Sylvia Vollebregt

Na het jubileum de toekomstvisie

Dit jaar viert ISW dat de groep in Westland al veertig jaar volledig voortgezet onderwijs biedt. Het aanbod van onderwijs strekt zich uit van praktijkonderwijs tot en met vwo en gymnasium. Daarom kunnen Westlandse scholieren in de eigen gemeente altijd naar een schooltype dat goed bij hen past. Dit jubileum was voor SSOW een goede aanleiding om het onafhankelijke onderzoeksbureau Ecorys te laten onderzoeken voor welke uitdagingen het voortgezet onderwijs in Westland staat. Het onderzoek is gesteund en mede mogelijk gemaakt door beheerstichting Loswal “De Bonnen” en Fonds Westland.  

Typische Westlandse mentaliteit en bedrijfsleven

Hoe zijn de Westlandse samenleving en cultuur verknoopt met het onderwijs in de gemeente? Hoe kan ISW inspelen op het feit dat bedrijven in Westland steeds kennisintensiever worden? En hoe kan de scholengroep zich, net als Westland zelf, blijven ontwikkelen? Het rapport gaat in op deze vragen en beschrijft tal van uitdagingen. Op basis van gesprekken met ouders, medewerkers en bedrijven in Westland analyseert Ecorys hoezeer de ‘typisch Westlandse mentaliteit’ samenvalt met de bijzondere kwaliteiten en resultaten van ISW. De Westlandse productie en handel in bloemen, planten, groenten en fruit voor Nederland en grote delen van de wereld is de basis voor de economische en sociale betrokkenheid binnen de regio en ver daarbuiten. Het is de uitdaging aan ISW deze (inter)nationale relaties in Westland te verbinden met de onderwijsuitdagingen voor de toekomst.

 ‘Westland én ISW zijn bijzonder’

Ecorys beschrijft in het rapport onder andere dat Westland zich economisch en sociaal duidelijk onderscheidt van andere gebieden en ook van steden als Den Haag en Rotterdam. Genoemd worden aspecten als de hoge arbeidsmoraal, de onderlinge saamhorigheid en de eigen Westlandse thematiek. Die eigenheid ziet Ecoyrs duidelijk terug in ISW. Het uitvalspercentage ligt hier beduidend lager dan in bijvoorbeeld Den Haag. De ouderbetrokkenheid en de onderwijskwaliteit zijn hoog. Een sterk ISW is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling van Westland, stelt Ecorys: ‘Een bloeiende toekomst voor de Westlandse jeugd hangt mede af van het vermogen van ISW om zich naar de opgaven van het gebied te organiseren.’ Die toekomst zal leren in hoeverre ISW die Westlandse eigenheid kan vasthouden.