Intocht van Sinterklaas kan doorgaan

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/11/2013 08:24 - Gewijzigd op 09/11/2013 18:43

Amsterdam 09.11.2013 - De intocht van Sinterklaas in Amsterdam kan doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaald.

Een twintigtal personen had beroep ingesteld tegen het besluit van de burgemeester om een vergunning te verlenen voor de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Zij hadden de voorzieningenrechter gevraagd de verleende vergunning te schorsen totdat de rechtbank op dat beroep heeft beslist, waardoor de intocht niet door zou kunnen gaan.

Openbare orde

De rechter heeft vooropgesteld dat de burgemeester een ruime bevoegdheid heeft als het op het verlenen van een evenementenvergunning aankomt. De rechter mag dit slechts terughoudend toetsen. In dit geval had de burgemeester de vergunning alleen kunnen weigeren op de grond dat het evenement een gevaar vormt voor de openbare orde. Volgens verzoekers is dit het geval: doordat de figuur van Zwarte Piet, die een rol speelt bij de intocht, discriminerend en racistisch is, is sprake van een bedreiging voor de openbare orde.

De rechter is het echter met de burgemeester eens dat verzoekers hierin niet kunnen worden gevolgd. Weliswaar is door de burgemeester erkend dat voor sommige mensen de aanwezigheid van Zwarte Piet en de link die zij daarmee maken, zeer pijnlijk is, maar dat de openbare orde daardoor in het geding zal komen, is vooralsnog niet aannemelijk geworden. De discussie of Zwarte Piet racistisch en discriminerend is, is een discussie die (landelijk) nog in volle gang is. Het is niet aan de burgemeester om daar in het kader van deze vergunningverlening een (eind)oordeel over te geven.