Kinderen basisschool De Boemerang op reis door de geschiedenis van Westland

Gemeente Westland, foto Thierry Schut

Kinderen van basisschool De Boemerang zijn vandaag als eerste aan de slag gegaan met de leskist over de Westlandse archeologie. Marga de Goeij – van der Klugt, wethouder Cultuur en erfgoed, overhandigde de leskist archeologie  aan de kinderen  in de leeftijd van  10 tot 12 jaar van De Boemerang.

Met de leskist archeologie maken kinderenkennis met het rijke archeologische erfgoed van de gemeente Westland.  De leskist is ontwikkeld door  de Westlandse Natuur- en MilieuEducatie (WNME) en Archeologie Delft voor de basisscholen, specifiek de groepen 5 en 6.

Leskist

De inhoud van de leskist archeologie sluit aan bij thema’s van het WNME, zoals gezonde voeding. (foto Thierry Schut) Zo is een recept voor een linzenschotel uit de Romeinse tijd meegeleverd. Ook is er ruime aandacht voor de leefomgeving. Op een grote kaart die in de klas kan worden opgehangen is bijvoorbeeld te zien dat in de Romeinse tijd al een weg liep via het tracé van de huidige Middel Broekweg. Ook zichtbare archeologische monumenten, zoals het Hof van Wateringen, krijgen aandacht. Verder bevat de kist echte vondsten en kogelhulzen uit de Tweede Wereldoorlog. 

WNME

Vanuit het WNME werken de gemeente Westland, scholen, kinderopvang, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om kinderen op jonge leeftijd kennis en ervaring op te laten doen over natuur, milieu, gezonde voeding, glastuinbouw en leefomgeving. Het WNME biedt een groot aantal lessen, leskisten en excursies aan. Scholen en kinderopvangen in het Westland en Hoek van Holland kunnen hier gebruik van maken.