Kinderen beleven plezier aan cultuuronderwijs

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/02/2016 08:35 - Gewijzigd op 15/02/2016 08:55

's-Gravenzande 15.02.2016 - Kunst en cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving.

Wie kennisneemt van diverse kunst- en cultuurvormen en daar ook nog bewust en actief mee bezig is, bouwt niet alleen meer kennis op, maar kan ook (op een andere manier) genieten van de mooie dingen om ons heen. 

Dat kunst en cultuur goed samengaan met het geven van goed onderwijs bewijst basisschool De Driekleur. Kunst- en cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen.

Zo brachten de groepen 7 van zowel de locatie Wilhelmina als de Daltonlocatie een bezoek aan het Stedelijk museum in Amsterdam. Het enthousiasme dat de kinderen daar toonden en het plezier dat zij hadden maakt duidelijk dat kunst, cultuur en onderwijs erg goed samen gaan!