Kunststudenten dompelen zich onder in het Westlands basisonderwijs

Westland Cultuurweb

Westland 23.03.2018 - Leerlingen van Westlandse basisscholen kregen afgelopen woensdag en donderdag zelf-ontwikkelde kunstworkshops van studenten

van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. In groepjes werkten ze enthousiast aan posters over natuurbeschermers, het maken van stop-motion animaties met afval of het 3D verbeelden van een eigen ‘droomschool’. Het betrof een samenwerkingsproject in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin de Willem de Kooning Academie, Westland Cultuurweb, DOK Cultuurhelden uit Delft en CKC & partners Zoetermeer de krachten bundelden om kunstvakonderwijs en primair onderwijs dichter bij elkaar te brengen.

De tweedejaars studenten van de docentenopleiding beeldende vorming volgden een projectweek waarin ze kennismaakten met het primair onderwijs. Aansluitend bij de ontwikkelvraag van de scholen bedachten ze workshops en gingen daarmee op de scholen aan de slag. In Westland deden drie scholen mee: de Openbare Daltonschool Naaldwijk, de Eerste Westlandse Montessorischool Monster en de Daltonlocatie van OBS de Driekleur in ’s-Gravenzande.

Vraaggericht en win-win
Leuke nieuwe technieken, nadenken over een thema, fantasie gebruiken, experimenteren, samenwerken, reflecteren op eigen en andermans werk: de workshops hadden de leerlingen veel te bieden. “Superleuk om te leren hoe je een filmpje opbouwt en dat samen te maken!”, reageerde een leerling van de EWMM. Leerkrachten lieten zich inspireren door de ideeën en oplossingen van de studenten en voor de studenten waren de reacties, het creatief proces en behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen heel leerzaam.

“Dit project levert voor alle betrokkenen iets moois op”, aldus Iris Scheffers van Westland Cultuurweb.“Voor de studenten betekent het een stukje professionalisering. Waar de Academie zich voorheen vooral richtte op kunsteducatie in het voortgezet onderwijs, komt nu ook het basisonderwijs in beeld, in theorie én praktijk. Vanuit Cultuurweb zijn we heel enthousiast over de manier waarop deze samenwerking innovatie in cultuureducatie de school binnenhaalt én concrete lesplannen oplevert waar straks alle Westlandse basisscholen van kunnen profiteren. We hopen dit project, een schoolvoorbeeld van vraaggericht werken, jaarlijks te herhalen.”

In totaal namen zo’n 20 studenten deel aan het project, verdeeld over 11 basisscholen in Delft, Zoetermeer en Westland.

Verloop projectweek
Voorafgaand aan de projectweek gaven medewerkers van Cultuurweb op de Academie een college over wat er op het gebied van cultuureducatie speelt in het primair onderwijs. Vervolgens bezochten studenten ‘hun’ scholen om kennis te maken, de wensen te inventariseren en de mogelijkheden te bespreken. Onder begeleiding van afwisselend eigen docenten en kunstvakdocenten uit de drie gemeentes kwamen vervolgens de workshops tot stand. Alle workshops werden in drie groepen in de praktijk getest. Ten slotte presenteerden de deelnemende studenten elkaar hun resultaten en definitieve lesplannen tijdens een eindpresentatie.