Kyckert ontvangt veiligheidslabel SCHOOL op SEEF

Gemeente Westland

Wateringen 05.11.2014 - Basisschool de Kyckert in Wateringen heeft op 5 november 2014 het veiligheidslabel SCHOOL op SEEF ontvangen.

Dit label wordt toegekend door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) aan scholen die bijzonder veel doen aan verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Wethouder Bram Meijer (verkeer en vervoer), die ambassadeur is van ROV-ZH, reikte het label uit.

De Kyckert is in 2009 gestart met de verkeersleerkracht. De school geeft in alle leerjaren zowel theoretische als praktische verkeerslessen, heeft twee verkeersouders en is nog op zoek naar meer verkeersouders. Verder krijgen de leerlingen praktijklessen in de wijk en wordt er met ouders gecommuniceerd over verkeersaangelegenheden via de schoolgids, nieuwsbrief en website. Ook de schoolomgeving heeft voortdurend de aandacht, onder andere tijdens het gemeentelijk netwerk-overleg.

Volgens verkeerswethouder Meijer is het van groot belang dat scholen actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid. “Westland is een drukke gemeente met veel (vracht)verkeer. De gemeente zorgt er voor dat wegen en kruispunten veilig zijn, onder andere via het school-thuisrouteproject, maar het is minstens zo belangrijk dat verkeersdeelnemers zich in het verkeer goed gedragen. Ouders, scholen en de gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar het gaat om verkeerseducatie. Het is heel mooi dat de Kyckert die verantwoordelijkheid zo goed oppakt.”