Lik-op-stuk-beleid rond jaarwisseling

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/12/2013 13:11

Westlanden 17.12.2013 - Zoals gebruikelijk zullen veel mensen de jaarwisseling feestelijk vieren.

Ook dit jaar zal het OM hard optreden tegen feestverstoorders. We zullen agressie, geweld en vernieling een passende lik-op-stuk-reactie geven’, Aldus Fred Westerbeke, coördinerend hoofdofficier van justitie tijdens de jaarwisseling. In alle arrondissementen worden de zaken die zich daarvoor lenen via de ZSM werkwijze afhankelijk van het soort zaken doet het OM deze zelf af met een boete of taakstraf, of brengt het verdachten voor de rechter in een (super)snelrecht- of reguliere zitting. Het OM zal daarbij zwaardere sancties opleggen en eisen.

Zwaardere sancties
Het OM hanteert in jaarwisseling gerelateerde strafzaken hogere geldboetes, taakstraffen en gevangenisstrafeisen. De strafmaat zal in alle Oud & Nieuw-zaken 75 procent hoger liggen dan anders. Indien er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) zal het OM de strafmaat daarnaast met 200 procent verhogen. Juist zij zorgen voor de veiligheid van een ieder tijdens Oud & Nieuw en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen. Mensen die hen belagen, worden in beginsel voor de rechter gebracht, en kunnen erop rekenen dat het OM een gevangenisstraf zal eisen. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden.

Ook zal het OM forse straffen eisen tegen iedereen die illegaal (zwaar) vuurwerk importeert, verhandelt, maakt en afsteekt. Dit brengt grote schade toe en zorgt voor veel onveiligheid en overlast.
Overtreders komen er niet vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen. Opgelegde gevangenisstraffen zullen zoveel mogelijk aansluitend op de (super)snelrechtzitting worden uitgezeten.

Schadevergoeding
Mogelijke schade wordt zo snel mogelijk op de dader verhaald. Indien de grootte van de schade nog niet bekend is, krijgt de benadeelde (bijvoorbeeld de gemeente) de gegevens van de strafzaak om een civiele procedure te starten. Dit kan bijvoorbeeld snel en eenvoudig via de kantonrechter.

Versneld hoger beroep 
Indien hoger beroep wordt ingesteld door veroordeelden of het OM, zullen de ressortsparketten en de gerechtshoven deze zaken met voorrang behandelen.