Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op WSKO-basisscholen

Irene van Deursen

Poeldijk 09.12.2014 - De katholieke basisscholen in het Westland, verenigd in de Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs (WSKO),

willen niet alleen kwalitatief goed onderwijs bieden maar ook bewust ondernemen, door aandacht te hebben voor milieu, mens en maatschappij. In dit kader is WSKO partner geworden van de organisatie “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Westland”. MVO Westland maakt zich sterk voor mensen met een arbeidsbeperking en voor langdurig werklozen. Zij is de schakel tussen mensen die een opstapje nodig hebben naar een geschikte baan en bedrijven die invulling willen geven aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vier WSKO-scholen, namelijk WSKO Joannesschool, WSKO Andreashof, WSKO Verburch-hof en WKSO ’t Startblok hebben in dit kader medewerkers aangesteld die momenteel ondersteunende werkzaamheden uitvoeren als conciërge op de scholen.

Met dit initiatief voldoet WSKO tevens aan de nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 ingaat, waarbij werkgevers met de overheid afspraken hebben gemaakt om extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. De personen die nu werkzaam zijn bij de scholen doen extra werkervaring op, zodat hun kansen op een volgende baan worden vergroot. En de scholen zijn blij met de extra hulp van deze gemotiveerde medewerkers.