Met elkaar op onderzoek!

René Kops OBS De Driekleur

's-Gravenzande 14.10.2015 - Dinsdagmiddag kregen de kinderen van daltonschool de Driekleur uit ’s-Gravenzande bezoek van een groep tweedejaars leerlingen van de Lentiz dalton mavo uit Naaldwijk.

Het bezoek stond in het teken van de samenwerking tussen beide daltonscholen. Het project ‘Raar maar waar’ was een goede aanleiding om de samenwerking praktisch vorm te geven.

De middag werd gevuld met het experimenteren met diverse proefjes. Samen werden verschillende chemische reacties bekeken en scheikundige  proeven uitgevoerd. De middelbare scholieren traden op als coach van de basisschoolleerlingen. Beide partijen vonden het geweldig en het werd duidelijk dat samenwerken een belangrijke kernwaarde is binnen het daltononderwijs.

Goed zichtbaar waren ook de kernwaarden verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Hier wordt op beide daltonscholen veel aandacht aan besteed. De leerzame middag  zal zeker een vervolg krijgen. De samenwerking tussen de oudere tutoren en jongere ‘Daltonezen’ is prima bevallen.

Voor meer foto’s www.obsdedriekleur.nl .