Minder verzuimdossiers in schooljaar 2012-2013

Gemeente Westland

Westland 18.02.2014 - Maandag 17 februari bood wethouder Marga de Goeij het jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2012-2013 aan de gemeenteraad aan.

In dit jaarverslag zijn de omvang van het verzuim, het voortijdig schoolverlaten en de behaalde resultaten in beeld gebracht. Trend is de afname van het aantal leerplicht-dossiers. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) ligt onder het landelijk gemiddelde.

Wethouder Marga de Goeij: “Het werkplein is bij ons een belangrijke schakel. Doordat VSV (voortijdig schoolverlaten)-consulenten, leerplichtambtenaren en werkcoaches zo goed samenwerken kunnen we de jongeren optimaal helpen. Door elkaars expertise en instrumenten goed in te zetten daalt het aantal vsv-ers. De samenwerking met het CJG is ook in ontwikkeling zodat we de zorgjongeren ook nog beter kunnen helpen."

Belangrijkste punten uit het jaarverslag leerplicht RMC schooljaar 2012-2013

  • Het aantal verzuimmeldingen in het voortgezet onderwijs daalt door een aangescherpt verzuimbeleid op school, goede afspraken met leerplicht en een lik op stuk beleid
  • Het aantal verzuimmeldingen MBO stijgt door betere afspraken en nieuw meldprotocol. Dit biedt kansen om definitieve uitval te voorkomen.
  • Ook in Haaglanden daling van het aantal vsv-ers
  • Het aantal thuiszitters is iets gestegen. Doordat er meer gemeld wordt zijn ze wel beter in beeld. Samen met partners wordt gewerkt aan een ondersteuningsplan met afspraken over thuiszitters, een verzuimaanpak en koppeling naar zorg.

Blik op de toekomst

Waar doen we dit nu voor? Met een diploma op zak hebben jongeren een hogere kans op werk en een betere kwaliteit van leven. Onze ondernemers hebben bovendien de toekomstige werknemers hard nodig. Door in te zetten op het behalen van minimaal een startkwalificatie, dragen we bij aan gezond en veilig opgroeien van jongeren, talentontwikkeling en meedoen naar vermogen.