Nieuw groepshuis voor Scouting Polanen

Piet van Marrewijk

Monster 02.08.2023 - In april 2021 is het groepshuis van Vereniging Scouting Polanen door een brand zodanig aangetast dat het uiteindelijk afgebroken moest worden.


Sinds maart 2022 heeft de Vereniging gelukkig een tijdelijke locatie zodat de verschillende scouting speltakken daar wekelijks hun opkomsten kunnen houden.

Na ruim 1 jaar van plannen en ontwerpen maken, budgetteren, vergaderen, netwerken, plannen verscheuren en opnieuw beginnen en gesprekken met potentiële bouwers heeft het Stichtingsbestuur van Scouting Polanen op vrijdag 21 juli jl. een handtekening gezet onder de offerte van aannemer Aker Engineering BV uit Vlaardingen. Hiermee heeft Aker dus officieel de opdracht gekregen om voor Scouting Polanen een mooi nieuw verenigingsgebouw te bouwen op het vertrouwde terrein aan de Duyvenvoordestraat 54 in Monster.

Nadat op 2 april 2022 het tijdelijke groepshuis aan de Haagweg 33D feestelijk in gebruik was genomen, zijn de besturen van de Stichting en de Vereniging Scouting Polanens direct aan de slag gegaan om de nieuwbouw van het groepshuis voor te bereiden. Gestart werd met het opzetten van een projectorganisatie met verschillende teams die allemaal een eigen taak mee kregen zoals ontwerp en bouw, vergunningen, financiën en communicatie. Het geheel wordt gecoördineerd door een stuurgroep.

Elk (bouw-)project heeft te maken met meevallers en ook tegenslagen. Eén van de tegenslagen in dit proces was dat het eerste ontwerp (houtskeletbouw) financieel onhaalbaar bleek, mede door de sterk gestegen prijzen in het laatste jaar. Dus moest terug gegaan worden naar de tekentafel. Het tweede ontwerp werd gebaseerd op het te besteden budget dat vooraf vastgesteld was. Door over te stappen op een andere bouwmethode (modulaire bouw) is het nu mogelijk gebleken om toch een nieuw groepshuis te realiseren dat voldoet aan nagenoeg alle wensen van de toekomstige gebruikers én binnen het budget blijft. Na gesprekken met diverse bouwers is uiteindelijk de bouw gegund aan het bedrijf uit Vlaardingen. Een bouwer die gespecialiseerd is in modulaire bouw dat volledig voldoet aan de moderne bouwregelgeving. Dit bedrijf heeft ook de nodige ervaring met scoutinggebouwen. Het ontwerp verder uitgewerkt en verfijnd inclusief de definitieve kleurstelling en materiaalkeuze.

Volgens de reglementen kan de Stichting Scouting Polanen niets (laten) bouwen zonder toestemming van de Vereniging, dus van de leden. Daarom was er op zaterdagmiddag 1 juli jl. een bijzondere groepsraad waarin de bouwplannen inclusief ontwerp en offerte aan de leden toegelicht zijn en ook vragen van hen beantwoord zijn. Uiteindelijk stemde 93% van de aanwezigen in met de bouwplannen. In de weken daarna zijn de puntjes nog verder op ‘i’ gezet en op vrijdag 21 juli jl. hebben de 4 bestuursleden van de Stichting de definitieve offerte ondertekend.

Na de ondertekening is direct een architect namens de bouwer aan de slag gegaan om de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het nieuwe groepshuis te regelen. De verwachting is dat deze aanvraag binnenkort bij de Gemeente Westland ingediend wordt waarna de gehele ambtelijke molen moet gaan draaien. Voorlopig uitgangspunt is dat alles positief verloopt zonder vertraging. Mocht dat inderdaad zo zijn dan kan het nieuwe groepshuis vóór zomer 2024 in gebruik genomen worden. Er wordt nu al uitgekeken naar dat moment.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Fijn dat Polanen weer een vooruitzicht heeft op een goed gebouw. Dit is wel verdiend na alle tegenslagen. Dat er maar veel mooie herinneringen komen.
Dit had natuurlijk de perfecte locatie geweest voor een aantal vluchtelingen. In ter Apel zijn mensen die noodgedwongen buiten moeten slapen. Jammer dat daar niet aan gedacht wordt :(

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.