Nieuwbouw WSKO De Zeester van start Monster

Sandra van Dijk

Monster 01.04.2015 - Met de tekening van de contracten met aannemer Gebr. Hoogwerff uit Strijen en installateurs Dekker van Geest uit Monster en Elektravon uit Naaldwijk,

is definitief het startsein gegeven voor de nieuwbouw van basisschool WSKO De Zeester in Monster. Op de plek waar voorheen basisschool WSKO Het Kompas was gevestigd, bouwt de school een nieuw, modern gebouw dat voldoet aan de nieuwste onderwijsbehoeftes en -ontwikkelingen van deze tijd.

De school zal een Brede School worden, waarin ook Kindcentrum Simba, een logopedist, een kinderfysiotherapeut en een orthopedagoog gevestigd zullen zijn, evenals peuterspeelzaal De Kabouters. Naar verwachting zullen de leerlingen in april/mei 2016 gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe gebouw. Bij de bouw zal gebruik worden gemaakt van duurzame materialen, zoals uit Nederland afkomstig hout, dat door een speciale behandeling 15 jaar onderhoudsvrij is. Het dak is een vegetatiedak dat zorgt voor een goede isolatie. Bovendien gaat het veel langer mee dan een dak van gangbare materialen.

Naast de aanwezigheid van diverse leerpleinen voor kinderen en een tribunetrap in het hart van de school, is een ander bijzonder aspect dat het gebouw een “Galerijschool” wordt. Voor elke twee groepen is er een aparte ingang, waar de jassen en tassen worden opgehangen. Deze hal wordt alleen gebruikt voor het naar binnen en buiten gaan. In de rest van de school zijn er dus geen jassen en tassen zichtbaar, wat zorgt voor een rustige aanblik. Ander uniek kenmerk is de aanwezigheid van een stilteplek, die dienst kan doen op momenten die van bijzondere betekenis zijn in een kinderleven. Hiervoor wordt speciaal een glas-in-loodraam ontworpen waarbij twee handen worden afgebeeld die een ster in bescherming nemen met op de achtergrond het silhouet van het logo van de Zeester.

Uiteraard zal de sloop van het oude gebouw met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. Hiervoor vindt eerst uitgebreid asbestonderzoek plaats ten behoeve van de veiligheid van de omwonenden