Nieuwe directeur ISW Hoge Woerd en Lage Woerd

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/02/2019 20:56 - Gewijzigd op 04/02/2019 21:03

Naaldwijk 04.02.2019 - ISW Vakcollege Hoge Woerd en ISW Lage Woerd krijgen een nieuwe directeur. Met een positief advies van de  benoemingsadviescommissie

heeft de regiodirecteur Geert Millekamp met ingang van 1 april 2019 mevrouw Caroline Menheer benoemd als directeur.

De benoemingsadviescommissie ziet in haar persoon de aangewezen verbinder tussen onderwijs, bedrijfsleven, gemeente Westland en alle andere bij het onderwijs betrokken partijen.

Samen met de medewerkers van beide scholen kan zij uitvoering geven aan de verdere ontwikkeling van het Vakcollege.

Caroline Menheer start op 1 april in haar nieuwe functie.

Momenteel is zij werkzaam bij de gemeente Westland als integraal manager. Zij heeft ruime ervaring in organisatieontwikkelingen, cultuurveranderingen, samenwerking en strategie. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkelingen en het economisch beleid binnen Westland, zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen, het versterken van de detailhandel en het stimuleren van de externe positionering van het Westlandse bedrijfsleven. Mede hierdoor heeft zij een zeer groot netwerk opgebouwd binnen het Westlandse bedrijfsleven. Deze kennis en ervaring kan zij goed gebruiken in haar nieuwe functie. 

Na een 43-jarig werkverband aan de school gaat de huidige locatiedirecteur van ISW Vakcollege Hoge Woerd de heer Johan Lievaart op 1 april 2019 welverdiend met pensioen. Johan en Caroline zorgen rond die datum voor een goede overdracht.