Nieuwe zebrapad in De Lier

Ella Rietvelt, Gemeente Westland

De Lier 26.06.2015 - Wethouder Bram Meijer (verkeer) legde vandaag de laatste stenen voor het nieuwe zebrapad op de kruising Kerklaan / Frankenthaler in De Lier.

De wethouder kreeg hierbij steun van  Jimmy van de Meer, voormalig leerling van de nabij gelegen Prins Mauritsschool.

Het kruispunt Frankenthaler-Kerklaan is een drukke voetgangers- en fietsersoversteek. Het zebrapad moet het kruispunt veiliger maken. Jimmy van de Meer heeft zich, tijdens de jongerenconferentie van de gemeente Westland eind vorig jaar, hard gemaakt voor het zebrapad. Ook de fracties D66, LPF en Westland Verstandig hebben zich ingespannen voor de komst van het zebrapad.


;Het zebrapad draagt bij aan een verkeersveiligere leefomgeving rondom de Prins Mauritsschool. Dit is te danken aan de inzet van betrokken burgers die samen met ons willen meedenken en meewerken aan een verkeersveilige leefomgeving. De leerlingen kunnen nu veilig oversteken, maar uitkijken blijft wel belangrijk,” aldus wethouder Meijer.

Maatregelen

Naast het zebrapad zijn er ook andere maatregelen getroffen om het kruispunt veiliger te maken. Zo is er een ‘schoolzone’ ingesteld, is er een verkeersdrempel aangelegd, zijn de parkeerplaatsen in Frankenthaler verbeterd en is opstelcapaciteit voor de fietsers vergroot.Meer foto 's  staan op facebook