Openbare Daltonschool Naaldwijk aan de tablets

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/09/2013 04:46 - Gewijzigd op 14/09/2013 04:49

Naaldwijk 14.09.2013 - Na een halfjaar proefdraaien in groep 4, zijn groep 4, 5 en 6 sinds de start van het schooljaar, twee weken geleden, over op de Snappet.

Openbare Daltonschool Naaldwijk aan de tablets

Met deze toevoeging wordt ODN geen zogenaamde iPad school, juist in tegendeel! De Snappet vervangt op geen enkele wijze de leerkracht, maar geeft juist nieuwe mogelijkheden in het hedendaagse onderwijs.

De leerkracht kan makkelijker inspelen op aandachtspunten per kind en kan het kind aangepaste lesprogramma's aanbieden. Deze werkwijze past prima het concept van Daltononderwijs. De Snappet kan door de kinderen niet gebruikt worden voor andere toepassingen en werkt alleen binnen de school.

De kinderen zitten niet de gehele dag aan de Snappet, want meer dan de helft van de tijd wordt er gewoon met pen en papier gewerkt, geknutseld, getekend of andere vakken.