Passend onderwijs in De Lier

Maurice Schaepkens

De Lier 15.12.2015 - De Lierse basisscholen sloegen de handen ineen en organiseerden een gezamenlijke informatieavond over het voortgezet onderwijs.

Voor de VO scholen in onze regio is dat natuurlijk een prettige ontwikkeling, zo hoeven zij hun verhaal niet vijf keer te vertellen, maar kunnen zij in een keer alle ouders informeren.

En dat gebeurde ook; Lentiz, ISW, Grotius, Stanislas en CLD waren met al hun schoolrichtingen vertegenwoordigd bij de avond. De Prins Mauritsschool was dit keer gastheer voor de avond.

De Vlieten, Julianaschool en Prins Willem Alexander school zullen de komende jaren per toerbeurt de avond organiseren. Voor ouders met leerlingen in groep 8 is het een mooie gelegenheid om met andere ouders de informatieavond te bezoeken en waar De Lierse scholen werken vaker samen, zo wordt dit jaar voor de tweede keer een gezamenlijke sportdag georganiseerd op de dag van de Koningsspelen.

Ook hebben zowel de directeuren als de interne begeleiders regelmatig overleg met elkaar om te zien waar zij samenwerking kunnen vinden.

Op woensdag 10 en zaterdag 13 februari zijn de open dagen van de scholen op elkaar afgestemd, zodat ouders in De Lier op twee momenten gelegenheid hebben om de scholen te bezoeken. Waar de scholen allen hun kwaliteiten hebben, proberen ze die in het kader van Passend Onderwijs steeds vaker aan elkaar te koppelen.