Serveren op school

Dan van der Lingen

De Lier 02.03.2019 - In de kleutergroepen op De Vlieten, wordt regelmatig thematisch gewerkt om alle onderdelen van een onderwerp aan de orde te laten komen

en dit te gebruiken om de kinderen te laten ‘groeien’ op meerdere gebieden. Nu was het thema ‘restaurant’ aan de beurt.

  

Bij het werken aan een thema is het de bedoeling dat de kinderen door het ervaren van dit thema, werken aan het gefundeerd uitbouwen van de woordenschat. Woorden die je zelf hebt ervaren worden beter opgeslagen en onthouden. ook wordt het thema, naast de taalontwikkeling, aan allerlei andere vakgebieden gekoppeld, bijvoorbeeld rekenen en creatieve werkvormen.

Het thema ‘restaurant’werd afgesloten met een echt restaurant in de klas. Ouders werden door de kinderen in restaurant ‘De Likkepot’ontvangen. Ze deden zelf de bediening en zorgden voor hapjes , een fruitsalade en wat te drinken. Alle klanten gingen daarna tevreden weer naar huis. Wie weet komt u later nog wat van onze personeelsleden tegen in een echt restaurant, want ze waren erg enthousiast over de werkzaamheden.