Spettende start lespakket ‘Water & Klimaat in jouw straat’

HH Delfland

De Lier 25.04.2018 - Leerlingen van de Koningin Julianaschool in De Lier hadden de landelijke primeur: zij gingen als eerste aan de slag met het lespakket Water & Klimaat in jouw straat.

Het hoogheemraadschap van Delfland stelt dit lespakket gratis voor iedereen beschikbaar om kinderen bewust te maken van het veranderende klimaat.

Hoogheemraad Marcel Houtzager verzorgde samen met juf Mirjam Ruigrok de spetterende praktijkles op hun klimaatbestendige groenblauwe schoolplein.

“Het was onwijs leuk”, zegt Luuk van Staalduinen leerling uit groep 8. “We bouwden een straat en lieten het regen. Eerst liep de straat helemaal onder water. Toen hebben we stukken eruit gehaald en vervangen door sponzen. Daardoor bleef de straat wel droog”. “Zo eenvoudig is het”, vult Houtzager aan. Om in de toekomst droge voeten te houden, moeten we de stad eigenlijk omvormen tot een ‘spons’. Dus meer groen en meer plekken waar we het regenwater kunnen vasthouden.”

Wat kun jij zelf doen?

Water & Klimaat in jouw straat is in Nederland het eerste lespakket dat leerlingen van de bovenbouw van de basisschool leert wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering. Want het klimaat verandert; het gaat harder regenen waardoor we vaker wateroverlast krijgen en de zomers worden heter en droger. Leerlingen ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen én wat zijzelf, hun school en hun omgeving kunnen doen om minder overlast te hebben door het veranderende klimaat. Want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om ook in de toekomst een fijne plek te hebben om te wonen en werken. 

Kosteloos

Alle basisscholen kunnen kosteloos gebruikmaken van het lespakket. Het bestaat uit lesmateriaal wat de leerkracht zelf kan gebruiken voor praktijklessen voor groep 6, 7 en 8 en is te downloaden op: www.waterklimaatles.nl.