Start project AED op scholen in Westland

Emiel Scholtes

Westland 07.06.2019 – Stichting AED voor iedereen maakt het met projecten mogelijk om voor zoveel mogelijk mensen een AED beschikbaar te stellen.

Met het project School AED Westland maakt de stichting het mogelijk om een AED te installeren op de basisschool. Deze AED is naast het gebruik bij volwassenen, door een speciale kindsleutel, ook direct geschikt voor kinderen.

Voor scholen zijn de aanschafkosten van een AED en de speciale kast een grote uitgave. Om het budget mogelijk te maken heeft de stichting een speciaal donatieplatform geopend. 

Via www.schoolaedwestland.nl kunnen ouders, familie, kennissen, vrienden enzovoort doneren aan een deelnemende school en de school op deze manier hartveilig maken. De actie loopt tot 7 juli. De scholen die voor 7 juli het doelbedrag hebben behaald zijn nog voor het nieuwe schooljaar in het bezit van een eigen AED op school.

Emiel Scholtes voorzitter van Stichting AED voor iedereen: We hebben de afgelopen maanden contact gehad met de basisscholen in Westland. Een aantal scholen hebben de afgelopen jaren al een AED geïnstalleerd. Andere scholen hebben al een AED bij de buren of in een gebouw dat ze delen met andere organisaties. Dat is natuurlijk heel erg goed, want ook een school moet een hartveilige omgeving zijn.

Een gedeelte van de scholen die nog geen beschikking hebben over een AED bieden wij de kans mee te doen met ons project. Juist omdat de kosten voor deze scholen in de meeste gevallen de reden zijn om geen AED aan te kunnen schaffen. Het is voor scholen ook mogelijk deel te nemen aan de actie samen met buren zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven.

Doneren gaat heel makkelijk. Op de website www.schoolaedwestland.nl kiest de donateur de school waar aan gedoneerd kan worden. Op de donatieomgeving van de school is precies te zien welk budget er nog nodig is om tot het doelbedrag te komen. Na het opgeven van het te doneren bedrag is het mogelijk om de betaling te voldoen door middel van mogelijkheden als IDeal.

Na het behalen van het doelbedrag installeren wij de AED op school.

De deelnemende organisaties op dit moment zijn: 

Basisschool De Kyckert, Basisschool Mariaschool, Dansschool Danscreatie, BSO Kwest (Wateringen), Smallsteps, Basisschool De Groene Oase (Maasland)  , Basisschool Prins Willem-Alexanderschool, Okidoki locatie Wagenmakerstraat (’s-Gravenzande).

Een aantal andere scholen zullen komend schooljaar deelnemen aan het project.

Scholen die nog geen beslissing tot deelname hebben genomen kunnen zich nog aanmelden voor komend schooljaar.