Stem op Dalton!

Advertorial

's-Gravenzande 21.03.2019 - Terwijl op veel scholen de stemlokalen zorgden voor beweging door de gangen stond op de Driekleur daltonlocatie het onderwijs centraal!

Woensdag 20 maart hing op de Driekleur daltonlocatie in ’s-Gravenzande dan ook trots de vlag uit. De dag stond in het teken van de landelijke DALTONdag.

De kernwaarden van het daltononderwijs, dat op de daltonlocatie van de Driekleur leidend is voor het onderwijs, stonden centraal. Na een gezamenlijke opening op het schoolplein werden in de groepen groepsdoorbrekende opdrachten gedaan. Dat de kinderen gewend zijn om samen te werken werd weer snel duidelijk. De kernwaarden samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie kregen op diverse creatieve wijzen vorm. Van gedichten tot daltoncollages.


Het daltononderwijs op de Driekleur in ’s-Gravenzande richt zich, naast het aanleren van cognitieve kennis die in het onderwijs centraal staat, op vaardigheden die nodig zijn in het verdere leven van de kinderen. Steeds meer ouders kiezen voor daltononderwijs. Dat is fijn om te zien, want daltononderwijs geeft de kinderen net dat beetje meer om zelfbewust de toekomst in te gaan!

Op de daltonlocatie van de Driekleur is na vandaag duidelijk waar op gestemd moet worden: Daltononderwijs! Daar is geen stemlokaal in de school voor nodig.

Advertorial