Vervroegd examen Engels: 100% geslaagd

Winnie Lijmbach

Naaldwijk 19.06.2018 - Dit jaar hebben er zes leerlingen (Sofie Burger, Esther de l’Ecluse, Denzell de Jong, Lisa van Paassen, Anna Prins en Noah Slof) meegedaan

aan de pilot vervroegd examen voor het vak Engels.

Zij deden naast het programma van 5VWO Cambridge ook de SE's en het CE van het examenprogramma van 6VWO Engels. Wat zijn we trots dat deze zes toppers geslaagd zijn, en we zijn helemaal opgetogen om jullie te kunnen melden dat ze hun Engels met gemiddeld een 8,0 hebben afgesloten! Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!