Vier ISW-leerlingen in de TotallyTrafficprijzen

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/03/2013 09:50 - Gewijzigd op 20/08/2013 06:35

Naaldwijk 07.03.2013 - De Haaglandse verkeerswethouder Bram Meijer (tevens wethouder verkeer van de gemeente Westland) heeft Isabel van Geest, Nienke Nederpel, Anouk Dekker, May de Haas woensdag een mini-Ipad overhandigd...

voor hun winnende inzending in het kader van de TotallyTraffic leerlingenwedstrijd “Ik wil je zien” Hoe zou jij dat doen?, categorie posters.

De prijswinnende leerlingen van ISW, locatie Hoogeland in Naaldwijk, waren door de jury unaniem als winnaars geselecteerd vanwege de poster “Met licht val je op”.

Vier ISW-leerlingen in de TotallyTrafficprijzen
Foto ROV Zuid Holland

De wedstrijd was in het najaar van 2012 georganiseerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) om middelbare scholieren zelf aan het denken te zetten over de vraag hoe ze leeftijdgenoten kunnen bewegen goed verlicht te fietsen als het donker is. Ze konden clips of posters insturen.

“Het winnende ontwerp sprong er voor de jury echt uit”, aldus Bram Meijer. “Het beeld en de slogan maken op een ogenschijnlijk simpele manier heel goed duidelijk waar het bij zichtbaarheid om gaat”.

Overigens bleken de leerlingen van klas HV1B de daad al bij het woord te voegen als het om goede verlichting gaat. Op de vraag van Bram Meijer wie nu daadwerkelijk goed werkende verlichting op de fiets heeft reageerden ze allemaal bevestigend. “Kijk, en daar gaat het om!” aldus Meijer.

Het ISW is al een tijd actief op het gebied van verkeersveiligheid. Naast medewerking in 2011 aan het grote schoolroute-onderzoek van de gemeente Westland biedt de school al jaren verkeerseducatie aan aan de leerlingen, deels uitgevoerd door de mentoren. De les rond de TotallyTraffic leerlingenwedstrijd is hier een voorbeeld van. De school is ook actief betrokken bij het project “De Kunst van Veilig Fietsen” in Westland.

Meer weten over de prijsuitvraag en over TotallyTraffic? Zie www.totallytraffic.nl/leerlingen . Meer weten over De Kunst van Veilig Fietsen? Zie http://www.dekunstvanveiligfietsen.nl/