Vrienden van zwembad de Hoge Bomen; beloofd is beloofd!

Vrienden van Zwembad de Hoge Bomen

Naaldwijk 20.03.2015 - Sinds sluiting van zwembad de Hoge Bomen dreigt zijn de "Vrienden van Zwembad de Hoge Bomen' in actie gekomen.

Op donderdagavond 19 maart jl. is een tweede bijeenkomst van de vrienden van “Zwembad de Hoge bomen” gehouden.

Ook deze avond was er weer een grote opkomst. De in de vorige bijeenkomst ingestelde werkgroep heeft een terugkoppeling gegevens over de acties van de afgelopen drie weken.

Dat het open houden van Zwembad de Hoge Bomen leeft onder de Westlandse bevolking werd ook deze avond weer duidelijk. Er komen steeds meer steunbetuigingen, de website wordt veel bezocht en de bezoekers van het zwembad spreken er volop over. De werkgroep heeft inmiddels gesproken met de wethouder Sport en een website is geopend. 

Uitkomst van de bijeenkomst is dat de vrienden van het zwembad de raad(sleden) zullen vragen zich te houden aan vóór de verkiezingen aan de kiezers gedane beloftes. Duidelijk is in ieder geval dat er door de raad in 2012 een besluit tot sluiting genomen.

Vlak daarna, eind 2013/begin 2014 hebben bijna alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s de kiezers ondubbelzinnig beloofd, dat ze zich voor het openhouden van het zwembad zullen inzetten.

De politieke partijen wisten toen dat openhouden van het zwembad “niet voor niets” kan. De gemeente houdt immers al ruim veertig jaar deze voorziening in stand en weet welke middelen dat vergt.

Nadere analyse geeft aan dat wanneer die beloftes worden nagekomen een ruime meerderheid van de thans zitting hebben raadsleden en –fracties vóór het behoud van het zwembad is.

De vrienden vragen aan de raad hoe het dan kan dat dat niet gewoon besloten wordt?

Verder laten de vrienden weten dat het hier gaat om:

- Een zwembad dat, na de definitieve sluiting van het buitenbad in Wateringen, straks het enige buitenbad in de gemeente is.

- Een zwembad dat gedurende veertig jaar onafgebroken heeft bewezen een voorziening te zijn die in een grote behoefte van de Westlandse inwoners voorziet.

- Een zwembad dat 180.000 betalende bezoekers per jaar gastvrij ontvangt en dat met het behalen van de titel “Beste combi-zwembad van Zuid-Holland” heeft aangetoond klantgericht te werken en kwaliteit te leveren.

De vaart zit er in maar de vrienden realiseren dat ze er nog niet zijn.

Daarom vragen ze iedereen, die vindt dat de Hoge Bomen open moet blijven na 2016 zich op de website te melden en zijn/haar stem te laten horen.

Website: http://vriendenvanzwembaddehogebomen.jouwweb.nl/