Wedstrijd: Heel Westland snijdt, kookt en bakt

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/02/2015 12:19

Naaldwijk 17.02.2015 - In het kader van de tweede Nationale Tuinweek van 13 – 20 juni a.s. organiseert Groei & Bloei Westland i.s.m. Platform Duurzaam

Westland, Rijk Zwaan, Van Alphen Olsthoorn Hoveniers, Rabobank Westland en Westlandse Natuur- en Milieueducatie een wedstrijd om scholen te stimuleren het schoolplein te vergroenen.

Vorig jaar was de wedstrijd gericht op het aanleggen van een moestuin. Dit jaar ligt de nadruk op de het verwerken van groente en fruit die scholen in de moestuin telen en oogsten. Het thema van de wedstrijd luidt dan ook: Heel Westland snijdt, kookt en bakt!

Ter ondersteuning van deze wedstrijd krijgen deelnemende scholen een groentezadenpakket van Rijk Zwaan aangeboden. Naast het aanleveren van een origineel recept is het ook de bedoeling, dat deelnemers een groeilogboek bijhouden van het reilen en zeilen van de moestuin tot aan het moment van het inleveren van het recept. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdagmiddag 17 juni a.s. bij Rabobank Westland in De Lier.

Prijzen Scholen die deelnemen aan de wedstrijd dingen mee naar de hoofdprijs die bestaat o.a. uit een kookworkshop voor een klas bij Koppert Cress uit Monster. Er zijn ook een tweede en derde prijs en een aanmoedingsprijs.

Scholen dienen zich aan te melden bij de wedstrijdorganisatie: info@westland.groei.nl. Het aanmelden voor deelname aan de wedstrijd graag vóór 9 maart a.s. Basisscholen die in het bezit zijn van het kleinfruitpakket krijgen een dezer dagen een uitnodiging toegestuurd voor deelname aan de wedstrijd. Andere geïnteresseerde scholen kunnen zich, mits in het bezit van een moestuin of van plan zijn een nieuwe aan te leggen, natuurlijk ook aanmelden!

Meer informatie is te vinden op westland.groei.nl – onder het kopje: ‘Wedstrijd basisscholen 2015’.