Wedstrijd stimulans tot het vergroenen van schoolpleinen Naaldwijk

Anneke Duyvesteijn

Naaldwijk 16.03.2014 - In het kader van het vergroenen van schoolpleinen organiseert Groei & Bloei Westland i.s.m. Platform Duurzaam Westland,...

Rijk Zwaan, Van Alphen Olsthoorn Hoveniers en Westlandse Natuur- en Milieueducatie een wedstrijd om scholen te stimuleren het schoolplein te vergroenen. De wedstrijd is gericht op het aanleggen van een moestuin met als doel kinderen in aanraking te laten komen met groen in de vorm van eetbare planten.

Ter ondersteuning van deze wedstrijd krijgen deelnemende scholen naast een zadenpakket van Rijk Zwaan ook een fruitboom aangeboden. De wedstrijd ligt in het verlengde van de Nationale actie: ‘tegel eruit, plant erin!’ die landelijk tijdens de door Groei & Bloei georganiseerde Nationale tuinweek van 14 – 21 juni a.s. plaats vindt.

Duurzame prijs
Scholen die deelnemen aan de wedstrijd dingen mee naar de hoofdprijs die bestaat uit een groene belevingsplek in de vorm van een duurzaam groen piratenschip van ca. 7 x 3,5 meter voor op het schoolplein. Platform Duurzaam Westland en Groei & Bloei Westland sponsoren deze prijs.

Voor deelnemende scholen organiseert Groei & Bloei Westland een informatieavond. Scholen dienen zich aan te melden bij de wedstrijdorganisatie: info@westland.groei.nl 

Het aanmelden voor deelname aan de wedstrijd graag vóór 29 maart a.s. De scholen krijgen een dezer dagen een uitnodiging toegestuurd voor deelname aan de wedstrijd.