WSKO Montessorischool Naaldwijk in actie

Sandra vd Ende

Naaldwijk 13.04.2016 - WSKO Montessorischool Naaldwijk heeft als achtste school binnen WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs)

actie gevoerd voor Girls Empowerment Foundation (GEF), die momenteel een school bouwt voor weesmeisjes in Kenia.

En zoals het hoort op een goede Montessorischool, hebben de leerlingen zelf mogen bepalen op welke manier er geld ingezameld moest worden. Er werd gekozen om de actie te combineren met de jaarlijkse opa- en oma-middag en de techniekmiddag.

Er werden op deze middag allerlei spullen gemaakt en optredens voorbereid, die na schooltijd werden verkocht en getoond op een markt, die uiteraard bestemd was voor de opa’s en oma’s, maar ook voor andere belangstellenden, zoals ouders, broers en zussen en omwonenden. De opbrengst hiervan kwam volledig ten goede aan GEF. Er was van alles te zien en te doen: een limonadekraam, loterij, een fotograaf, kraampjes en kleedjes met speelgoed, zelfgemaakte tekeningen en boeken, een kraam voor het invlechten van haren, een kraam met cakejes en hapjes, muziek- en dansoptredens en nog veel meer.

Elk jaar organiseert de Montessorischool Naaldwijk een opa- en oma-middag. Tijdens deze middag zijn jong en oud met elkaar aan het werk. En als de opa of oma van een kind niet in de gelegenheid is om te komen, dan zijn er altijd wel andere opa’s of oma’s waar de kinderen zich bij aan mogen sluiten of er is een buurvouw of buurman die deze rol vervult. En door de koppeling met het goede doel van dit jaar, konden de opa’s en oma’s praktische ondersteuning bieden aan hun kleinkind.

De totale opbrengst van de actie is € 1616,- geworden! Zij willen iedereen die zijn bijdrage hieraan geleverd heeft van harte bedanken.