Als je haar maar goed zit......

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/09/2013 07:30 - Gewijzigd op 01/09/2013 10:29

's-Gravenzande 01.09.2013 - Toen ik vanmorgen met heftige rugpijn en met natte haren voor de spiegel stond, schoot me die kreet in gedachten.

Wellicht is het in ons land een bekende kreet geworden nadat de band Vulcano in de jaren ’80 met een lied kwam met deze titel, en het een hit werd!

Nadat ik m’n haren weer redelijk had gefatsoeneerd las ik tijdens m’n ontbijt een dagoverdenking van Henry Blackaby met als dagtekst uit de Bijbel: “Let dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.”[Ef. 5: 15-16]

De apostel Paulus schreef het aan zijn tijdgenoten en medegelovigen in Efeze, en God heeft het in Zijn woord opgenomen omdat het óók voor óns bestemd is! Ook al in die tijd hadden velen een zorgeloze en zondige levensstijl, zo van: ‘als je haar maar goed zit’….. Maar Paulus ziet de ernst van de situatie in en waarschuwt: “Ontwaak, u die slaapt, En sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” [Ef. 5: 14]

Wij zijn nu 2000 jaar verder en ik denk dat de situatie ernstiger is dan ooit. Natuurlijk, het is zomer en we genieten van het zomerse weer, de vakantie, de talrijke dorps- en andere feesten, kermissen, Prinsegrachtconcerten, braderieën en wat niet al. Heerlijk wanneer je er met volle teugen van kan genieten, God geeft het ons nog in Zijn genade! Maar de dagen zijn kwaad, zei Paulus tegen de gelovigen, en vandaag tegen ons!

We zijn dichter bij de wederkomst van de Here Jezus dan ooit! En de duivel weet dat ook! Daarom probeert hij op alle mogelijke manieren om mensen los te weken van hun principes, van de normen en waarden die God ingesteld heeft. In deze dagen van ‘alles moet kunnen’ ligt de Boze op de loer om ook u en jou en mij bij de massa te voegen die leven met het principe van ‘als je haar maar goed zit’!

De dagen zijn kwaad’; als je verblindt bent door alles wat je door de wereld wordt voorgespiegeld dan merk je het misschien niet op, maar anders hoef je geen wijsgeer of wetenschapper te zijn om te zien hoe we op de rand van de afgrond balanceren!

Als je haar maar goed zit......

Het Midden Oosten staat in brand en mensen van hetzélfde volk brengen elkaar om, zelfs met gifgas, zoals nu blijkt in Syrië! Wie er mee begonnen is wordt nog uitgezocht, maar ik overdrijf niet als ik stel dat duivelse machten alles daar kapot maken, door ménsen heen! In Egypte heeft men de Moslim Broederschap gelukkig afgeserveerd, maar wat komt er voor in de plaats?

Of komt Moebarak weer op zijn troon? Moslimextremisten plegen gewetenloos hun zelfmoordaanslagen in Irak en Afghanistan en overal ter wereld, in verwachting van hun eeuwig heil als martelaar! Er komen er steeds meer van; Palestijnse kleutertjes worden al onderwezen om Joden te haten en te doden, en hoe ze met een bomgordel om moeten gaan! Satan gaat rond………!

De kweekvijver voor extremisten en moordenaars! En de moordenaars van Israëli’s die [nog] gevangen zitten in Israël, ontvangen elke maand hun ‘salaris’ voor hun ‘bewezen diensten’! Gesubsidieerd door de EU, van onze bijdragen! En ondertussen bouwt Iran aan haar nucleaire droom: een eigen bom! En de westerse wereld kijkt toe en vergadert, en overlegt, en geeft subsidie aan de grootste boeven en moordenaars! ‘Als je haar maar goed zit’?

Wat bedoel je? Ontwaak, u die slaapt, en alles over z’n kant laat gaan! Sta op uit de doden, en Christus zal Zijn licht over je laten schijnen! Jezus’ komst is nabij, dichterbij dan ooit, en de satan weet het als geen ander! Hij probeert álles nog uit en schakelt iedereen in als hij de kans krijgt! De dagen zijn kwaad; vraag het aan de christenen in Egypte en Syrië die belaagd, verdreven en vermoord worden door islamieten.

‘De islam is geen vreedzame religie’, zei Umar Mulinde, nadat hij een zuur over hoofd kreeg gegooid, toen hij zich tot het christendom had bekeerd en voorganger van een kerk in Oeganda was geworden. ‘Als je beweert dat de islam vreedzaam is, kijkt dan naar mij.’ Nog steeds draagt hij een drukmasker om genezing te bevorderen.

Maar hij raadt het de christenen aan om ze lief te hebben door hen het Evangelie te vertellen, wát het ook mag kosten! Er is al voldoende ervaring opgedaan, we hoeven het niet mooier te maken dan het is. Het beestje bij de naam noemen, het gevaar onderkennen en duidelijk zijn!

En daarnaast doen wat Jezus zou doen in deze dagen van het kwaad: hen liefhebben en de Weg naar de Vader wijzen, Die ook zielsveel van moslims houdt! En van u, en van jou! Wat doe je, blijf je slapen? De dagen zijn kwaad, maar Jezus roept je, ook vandaag! Het is nog niet te laat!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E.mail: berg.services@telfort.nl