Begrijp je het nog?

Column Hans van den Berg

Westlanden 01.12.2013 - Dat je in Nederland tien jaar lang dood in huis kan liggen voordat iemand je vindt?

En niet in een afgelegen huisje in het bos, nee, gewoon in een straat in Rotterdam. Twee voordeuren, stijf naast elkaar, en achter die ene ligt de buurvrouw dood op bed, bijna 4000 dagen lang!

Wat een droevig en triest verhaal; een dochter die al 20 jaar geen contact meer had met haar moeder! Een levenslange tragedie tekent zich af bij zo’n verhaal, waarbij de moeder op zestienjarige leeftijd haar ongewenste dochter kreeg, in een tijd dat dát alleen maar schande opriep. Arme vrouw, wat heb je een verdrietig leven geleid, en wat heb je hulp nodig gehad!

M’n gedachten gaan op de loop bij zo’n gebeuren; de buren, de meteropnemer, een overvolle brievenbus, een voordeur die altijd gesloten blijft. Wat kan het kil en eenzaam zijn als niemand naar je omkijkt, of als het leven je zo heeft misvormd dat je niet wil dat iemand dat doet! Laat dit droeve gebeuren ons in ieder geval aansporen om meer aandacht te geven aan de mensen in onze straat, en niet alleen op ‘burendag’!  

 

 Wat kan er zo allemaal niet gebeuren om je heen, zonder dat je er weet van hebt. Wat voor mentaliteit heerst er onder ons volk? ‘Alles moet kunnen’, is een veel gehoorde kreet maar als het er op aan komt hoe tolerant zijn we dan [nog]? Als vandaag de dag nog mensen afgewezen worden vanwege hun huidskleur, zijn we dan in feite al wat opgeschoten?

Ja, men roept de homoseksuelen op om ‘uit de kast te komen’, en de publieke belangstelling voor de jaarlijkse parade in Amsterdam laat wel zien dat het een ‘hot item’ is onder ons volk. Maar in datzelfde Amsterdam durft een Joodse man, met zijn keppeltje op, niet meer over straat, bang dat hij aangevallen en mishandeld wordt! Joodse burgers zijn regelmatig doelwit van discriminatie, intimidatie en bedreiging! Alleen al in die stad is de Joodse gemeenschap een miljoen euro kwijt aan beveiligingskosten voor synagogen, scholen en andere gebouwen! Men heeft zelfs al gevraagd om gewapende beveiligers! Begrijp je daar iets van, in ons vrijgevochten landje, waar alles moet kunnen?

En in de wereld om ons heen? Syrië staat niet meer in de belangstelling bij de media, hoewel het moorden van beide zijden onverminderd doorgaat. Nu is het Iran dat alle aandacht krijgt nu het een voorlopig akkoord heeft kunnen sluiten met de zes grootste landen, waardoor de sancties die zwaar op de bevolking drukten, verlicht gaan worden. Of dit wijs is van het vrije Westen is nog maar de vraag!

Dan mag president Ahmadinejad vervangen zijn door Rohani, dé baas is en blijft Ali Khamenei, en die is niets veranderd in zijn denkbeelden en uitlatingen! Begrijp je het nog? Na zoveel jaren van zorg en problemen en sancties met en tegen Iran, en nu in zo’n korte tijd déze overeenkomst? Of moeten we mét Netanyahu vrezen voor een ‘historische vergissing’?

 

Begrijp je, alles overziende, dat God nog geduld heeft met deze wereld, waarin zoveel dingen gebeuren die tegen Zijn normen en waarden ingaan? Dat kan alleen Zijn oneindige liefde zijn voor mensen zoals u en jij en ik! “God had de mensen zo lief, dat Hij zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”[Joh. 3:16]

Jezus heeft álles volbracht wat nodig was, en Hij wacht nu op het teken van Zijn Vader om terug te keren naar deze duistere aarde, om het Vrederijk te vestigen! Jezus is het Licht der wereld, en bij Zijn wederkomst zal álle duisternis moeten wijken, alles! Dat licht is al zichtbaar in Zijn volgelingen, in mensen die “omzien naar vreemdelingen, naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.” [Jac.1:27- Mat.25:35]

Wat er ook gebeurt in deze wereld, wat er ook nog zal gebeuren, onbegrijpelijke dingen vaak, God heeft álles onder controle, niets uitgezonderd! Hij vraagt ons niet om alles te begrijpen, wél om Hem te vertrouwen! Dat kunnen we met een gerust hart doen want Jezus, Die opstond uit de dood, “Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ” [Mat.28:1] Geloof je in deze Zoon van God, in het Offer dat Hij bracht voor JOU? Dán ga je een geweldige toekomst tegemoet! Ben je nog niet zo ver? ‘Kom tot uw Heiland, toef langer niet,’ en geef je over aan Zijn onbegrijpelijke en oneindige Liefde!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E.mail: berg.servcies@telfort.nl